For foresatte

Gå direkte til

Her finner du nyttig informasjon som er presentert på for eksempel foresatte- og informasjonsmøter og skolens informasjonsbrosjyre.

Skolebrosjyre

Skolearena

Foresattetilgang

Ønsker du som foresatt tilgang til Skolearena der lærerne fører fravær, anmerkninger og karakterer? Det kan du få!

Bruksanvisning til pålogging

Foresatteinnlogging til Skolearena

Etter at du har logget deg inn som foresatt vil det sendes en henvendelse til elevens kontaktlærer som da gir deg tilgang. Du vil da få en e-post med informasjon om hvordan dette fungerer.

Fraværsgrense

Fra høsten -16 er det nye fraværsgrense for elever i videregående skole.

Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det i skoleåret 2016/17 vil være en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær). Hvis de overstiger denne grensen, vil de ikke få karakter i faget. Hensikten med å innføre fraværsgrense er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk.

Det er svært viktig at både elever og foresatte kjenner til den nye fraværsordningen. Dersom noe er uklart, må dere henvende dere til kontaktlærer eller få oppklaring på første foreldremøte.

Dette er hovedinnholdet i den nye fraværsordningen:

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.

Skjema for å søke om fri og utfyllende informasjon

Mer utfyllende informasjon om fraværsgrensa.

Skjema for å søke om elevfravær.

Skjema for å søke om fri til organisert studiearbeid

Utdanningsdirektoratet har laget spørsmål og svar om fraværsordningen

Ny inntaksforskrift

Forskriften sier i §6-28:”Vilkåra for inntak til VG2 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for utdanningsprogrammet på VG1, også dei faga der det ikkje kan settast standpunktkarakter.

Vilkåra for inntak til VG3 er at søkjaren har bestått i alle dei faga som er fastsette i læreplanverket for programområdet på VG2 og utdanningsprogrammet til VG1, også dei faga der det ikkje skal setjast standpunktkarakter. “

Dette innebærer at mange av de elevene som til 1. termin får karakteren 1 eller Ikke Vurdert i enkelte fag, vil kunne risikere å bli stanset i sitt videre skoleløp ved inntaket i juli dersom de ikke klarer å hente opp nivået til sommeren. De risikerer å måtte ta året om igjen for å ta igjen fag som ikke er bestått.

Elever som ikke har bestått fag, kan enten søke om å være deltidselever eller å bli vurdert individuelt etter dokumentasjon. Skolen kan også i enkelttilfeller vurdere om eleven har tilstrekkelig kompetanse til å flyttes videre til neste nivå. De elever under 18 år dette gjelder, vil få eget skjema i posten, som skal underskrives av elev og foresatte og leveres tilbake til skolen.

Lenker og informerende dokumenter

Viktig informasjon for foresatte

Informasjon fra foresattemøter studiespesialisering, YF og MD september 2018

Valg av programfag i Vg2 og Vg3

Elev-PCkontrakt 14-17

Utveksling i Vg2

Informasjon om utdanning i verden

Presentasjon av Greveskogen 2018-19

Avtale om gratis læremidler

NULLTOLERANSE for mobbing - nytt regelverk

Søknad om å bli deltidselev

Lenke til ALLE digitale skjema fra VFK

Viktig info fra Lånekassen

Har du barn under 18 år på videregående? Opprett digital postkasse.

Opprett en digital postkasse før barnet søker om stipend fra Lånekassen

Foreldre må signere avtalen om stipend til elever under 18 år. Nå kan du få svarbrevet elektronisk og signere for eleven digitalt. Det går raskere hvis du oppretter en digital postkasse (e-Boks eller Digipost). Alt du trenger er BankID, i tillegg til å velge en digital postkasse på www.norge.no.

Elever søke om støtte etter de har de har fått tilbud om en skoleplass, i begynnelsen av juli.

Hvorfor bør du ha digital postkasse

Statlige virksomheter og kommuner kan nå sende deg brev digitalt. Da bør du ha en digital postkasse. Dette er en sikker løsning for å få og oppbevare viktig post elektronisk. Vanlig e-post regnes ikke som sikkert nok. Det finnes to offentlig godkjente postkasser – e-Boks og postens Digipost

Dette må du gjøre:

    1.    Opprett digital postkasse på norge.no før barnet søker om stipend fra Lånekassen

Gå inn på norge.no og velg e-Boks eller Digipost som din digitale postkasse.

    2.    Få svaret på søknaden i din digitale postkasse

Når barnet ditt får svar fra Lånekassen, får du som forelder en kopi av svaret i den digitale postkassen    din. Her får du også en lenke til digital signering, og du kan signere med én gang.

    3.     Signer avtalen med BankID

Bare én av foreldrene trenger å signere avtalen om støtte. Du bruker BankID.

Hva er digital postkasse?

Det er en sikker løsning for å få og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Det finnes to offentlig godkjente leverandører – e-Boks og Postens Digipost.

Fordeler med digital postkasse

  •    Det er enklere og tryggere å motta og sende viktige brev.
  •    Du slipper å vente på postgang.
  •    Det er gratis å bruke.
  •    Du får viktige brev der du er.