For foresatte

Gå direkte til

Her finner du nyttig informasjon som er presentert på for eksempel foresatte- og informasjonsmøter og skolens informasjonsbrosjyre.

Foresattemøter

Skolen inviterer de foresatte til foreldre- og informasjonsmøter på følgende datoer (tidspunkt i invitasjonen):

3. september Foresattemøter Vg1 og Vg2 YF, ST og MDD

17.september Foresattemøter AHT

20. november Informasjonsmøte fagvalg Vg1 studiespesialisering

28. januar       Foresattemøter Vg1

29. januar       Foresattemøter Vg1

Digitale skjema

I løpet av skoleåret 2018-2019 blir stadig flere av utdanningssektorens skjema digitale. På denne siden publiserer vi nye digitale skjema fortløpende.

For å bruke digitale skjema trenger du en elektronisk ID som for eksempel MinID eller Bank ID på mobil.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Deretter kan du logge deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

Her finner du en oversikt over digitale skjema

Skolearena

Foresattetilgang

Ønsker du som foresatt tilgang til Skolearena der lærerne fører fravær, anmerkninger og karakterer? Det kan du få!

Bruksanvisning til pålogging

Foresatteinnlogging til Skolearena

Etter at du har logget deg inn som foresatt vil det sendes en henvendelse til elevens kontaktlærer som da gir deg tilgang. Du vil da få en e-post med informasjon om hvordan dette fungerer.

Ordensreglement

Vestfold og Telemarks sitt nye ordensreglement for videregående skoler.

Rutine for fraværsføring

Fraværshåndtering

Søke om godkjent fravær

Matematikkvalg

I dette skrivet finner dere informasjon om valg av matematikk for elever på studieforberedende i Vg1.

Lenker og informerende dokumenter

Viktig informasjon for foresatte

Informasjon gitt på foresattemøter 3.september 2019

Valg av programfag i Vg2 og Vg3

Elev-PCkontrakt

Utveksling i Vg2

Informasjon om utdanning i verden

Avtale om gratis læremidler

NULLTOLERANSE for mobbing - nytt regelverk

Søknad om å bli deltidselev

Lenke til ALLE digitale skjema fra VFK

Viktig info fra Lånekassen

Har du barn under 18 år på videregående? Opprett digital postkasse.

Opprett en digital postkasse før barnet søker om stipend fra Lånekassen

Foreldre må signere avtalen om stipend til elever under 18 år. Nå kan du få svarbrevet elektronisk og signere for eleven digitalt. Det går raskere hvis du oppretter en digital postkasse (e-Boks eller Digipost). Alt du trenger er BankID, i tillegg til å velge en digital postkasse på www.norge.no.

Elever søke om støtte etter de har de har fått tilbud om en skoleplass, i begynnelsen av juli.

Hvorfor bør du ha digital postkasse

Statlige virksomheter og kommuner kan nå sende deg brev digitalt. Da bør du ha en digital postkasse. Dette er en sikker løsning for å få og oppbevare viktig post elektronisk. Vanlig e-post regnes ikke som sikkert nok. Det finnes to offentlig godkjente postkasser – e-Boks og postens Digipost

Dette må du gjøre:

    1.    Opprett digital postkasse på norge.no før barnet søker om stipend fra Lånekassen

Gå inn på norge.no og velg e-Boks eller Digipost som din digitale postkasse.

    2.    Få svaret på søknaden i din digitale postkasse

Når barnet ditt får svar fra Lånekassen, får du som forelder en kopi av svaret i den digitale postkassen    din. Her får du også en lenke til digital signering, og du kan signere med én gang.

    3.     Signer avtalen med BankID

Bare én av foreldrene trenger å signere avtalen om støtte. Du bruker BankID.

Hva er digital postkasse?

Det er en sikker løsning for å få og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Det finnes to offentlig godkjente leverandører – e-Boks og Postens Digipost.

Fordeler med digital postkasse

  •    Det er enklere og tryggere å motta og sende viktige brev.
  •    Du slipper å vente på postgang.
  •    Det er gratis å bruke.
  •    Du får viktige brev der du er.