Prosjekter

Gå direkte til

På Greveskogen foregår det hele tiden mange ulike prosjekter som elevene er engasjert i.

Vi har Aksjon Colombia som går av stabelen i januar. Her samler elevene inn penger til barnehjemmet Luz y Vida som ligger i Bogóta. Årets temadag er 16.januar, mens selve innsamlingsaksjonen er 24.januar.

I tillegg foregår arrangerer vi ulike temadager i løpet av skoleåret som tar for seg ulike emner som for eksempel språk, mobbing, internasjonale forhold, biologi, religion og sosiale medier.

Erasmus

Vi har flere prosjekter gående og våre elever får delta på mange spennende samarbeidsprosjekter med skoler og utdanningsinstitusjoner i andre land. Du kan lese mer om våre prosjekter med Erasmus.

LitauenPå skolebesøkJaen

Aksjon Colombia

Greveskogen videregående skole arrangerer hvert år Aksjon Colombia der elevene samler inn penger til barnehjemmet  Luz y Vida i hovedstaden Bogóta. Her får barn fra fattige familier og gatebarn en trygg oppvekst slik at de selv kan klare seg som voksne. Barnehjemmet driver også skole.

På temadagen 16.januar er det foredrag og aktiviteter som skal motivere til aksjonsdagen 24.januar. Da vil elevene samle inn penger til barnehjemmet ved selv å arbeide eller samle inn penger ved hjelp av egne bøsser .

Grevefestivalen

Hver vår arrangerer våre musikk- og dramaelever Grevefestivalen. Over en uke spilles ulike forestillinger innen forskjellige sjangre, for å vise fram mangfoldet innen estetiske fag. Grevefestivalen har egne nettsider der du kan lese mer om hver forestilling og kjøpe billetter.

GrevefestivalenGrevefestivalenGrevefestivalen

HEI-uka

I starten av hvert kalenderår arrangeres HEI-uka på Greveskogen. Dette er det elevene selv som står bak, og det er en uke basert på sosiale aktiviteter i hver midttime. Elevene deltar individuelt og klassevis på ulike aktiviteter som stolleken, limbo, singstar, quiz og den siste fredagen er det casual friday og elevene kan ta på seg sine mest komfortable klær. En kjempeflott uke som alle elevene gleder seg til og synes er topp!

HeiukaHeiukaHeiuka

Grøtfest

Hvert år den siste skoleuka før jul serverer elevrådet julegrøt til alle elever og ansatte. Dette er et svært populært tiltakt som alle elevene gleder seg til. Julestemninga kommer sigende når grøtlukt og julemusikk setter sitt preg på aulaen.

Grotfest

Benjaminprisen

Benjaminprisen 2012

I januar 2012 ble Greveskogen vgs tildelt Benjaminprisen. Prisen deles ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering.

28.januar 2012 kom daværende utdanningsminister, Kristin Halvorsen og leder av juryen, Peder Nustad fra HL-senteret til Greveskogen for å dele ut prisen til skolen vår. Og det var et stolt øyeblikk da rektor, Hans Kristian Voje mottok prisen for en jobb vi har gjort for en viktig sak.

Siden 2009 har Greveskogens vgs i større grad enn tidligere hatt mer systematikk og større aktivitet i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Dette inkluderer tiltak som fremmer demokratisk kompetanse, toleranse og inkludering av alle på skolen.

Hovedelementene i dette systematiske arbeidet har vært:

  •     Utnytte elevengasjement i dagsaktuelle saker til læring for alle
  •     Lære elevene om historise røtter til rasisme og rasismens ulike aspekter
  •     Legge til rette for reell integrering av alle elever og ansatte i skolesamfunnet
  •     Internasjonal utveksling og solidaritetsarbeid
  •     Mobilisering av alle elever og ansatte
  •     Synliggjøring både i egne og lokale medier om hvordan vi jobber

Innenfor disse punktene ligger det en stor jobb og et stort engasjement. For eksempel har skolen engasjert seg sterkt i sorgarbeidet rundt at vi mistet en av våre elever, Maria Maagerø Johannesen, på utøya i 2011. Vi har hatt besøk av Maria Amelie som fortalte sin historie om papirløshet. Elevene våre i skolemiljøutvalget har tatt et krafttak mot mobbing og arrangert en egen temadag om dette. I tillegg har vi gjennomgått en egen liten "karikaturstrid" på skolen, og etter det bestemte vi oss for å arrangere en temadag om møte mellom kulturer.

Vi har også vår egen form for Operasjon Dagsverk som vi kaller Aksjon Colombia. Det handler om å spre kunnskap om forholdene i Colombia, og bruke dagsverkdagen til å samle inn penger til et barnehjem i Bogotá.

Vi har i vårt arbeid mot rasisme og diskriminering og for toleranse og inkludering, hatt som hovedstrategi og involvere alle elever og ansatte på skolen. Først og fremst gjennom halve og hele temadager, og dernest ved å forsøke å synliggjøre vårt arbeid på egen hjemmeside og ved å få oppslag i lokale medier. Vi har også hatt svært engasjerte ledere i elevrådet, skolemiljøutvalget og samfunnsfagseksjonen, som har bidratt til å synliggjøre vårt arbeid utad.

GreveMakeriet

Elevene på AHT har sin egen elevbedrift på Greveskogen - GreveMakeriet.

De selger vafler, eplemost og håndlagede produkter i skolens aula hver onsdag. Resten av uken produserer de varer som tennbriketter, såper, kort, porselen, og nøkkelringer.

GreveMakeriet trykker også det du måtte ønske på t-skjorter, gensere, kubbelys, glass med mer.

GreveMakerietGreveMakeriet