Om oss

Gå direkte til

Greveskogen videregående skole ligger på Eik i Tønsberg. Skolen har drøyt 900 elever fordelt på fire ulike utdanningsprogrammer.

Skolens visjon

Logo

Skolens visjon er "GODE OPPLEVELSER OG KUNNSKAP FOR LIVET". Hver eneste skoledag jobber vi for at alle elevene våre skal ha et trygt og godt skole- og klassemiljø.

Skolens utviklingsplan

Hilsen fra rektor

Rektor Cecilie

Hjertelig velkommen som elev ved Greveskogen videregående skole. Det er nytt skoleår, og vi gleder oss å bli kjent med dere alle sammen.

Vår visjon her på Greveskogen er Gode opplevelser og kunnskap for livet. Det betyr at vi setter trivsel høyt på dagsorden – elever som trives godt på skolen, lærer også mer. Den kunnskapen og de ferdighetene dere utvikler her vil danne et godt grunnlag for videre utdanning, arbeidsliv og voksenlivet.

Greveskogen er et mangfoldig samfunn med mange ulike elevgrupper, og vi er stolte av det fellesskapet vi utgjør sammen. Det er stort aktivitetsnivå på huset, og mange tilbud for dere elever. Det er viktig at dere engasjerer dere i skolehverdagen, og at vi har et godt samarbeid om skolens utvikling. Her er klassens tillitselever og elevrådet helt sentrale, og jeg som rektor har jevnlige møter med elevrådet og skolemiljøutvalget.

I skolebrosjyren vår finner du en god oversikt over hvilke regler og rutiner som gjelder, og dette er et godt utgangspunkt for deg og dine foresatte til å få et innblikk i hva det innebærer å være elev på Greveskogen.

Det er viktig at du som elev tar en aktiv del i skolehverdagen og egen læring, slik at du tar ut ditt læringspotensial som igjen gir deg et godt utgangspunkt for fremtiden.

Jeg ønsker dere gode opplevelser og et lærerikt skoleår.

Med hilsen fra rektor

Cecilie Langklep Bjørnøy

Hilsen fra elevrådsleder

Organisasjonskart

Rektor på Greveskogen vgs er Cecilie Langklep Bjørnøy og vi har en flat struktur med stabsleder og åtte avdelingsledere. Vårt organisasjonskart kan du se nærmere på her.

Skolens ansatte

Kontaktinformasjon
Navn Tittel Tlf jobb Mobil
Cecilie Langklep Bjørnøy Rektor 33 01 61 10  452 22 383
Bård Rune Landa Stabsleder 33 01 61 13
906 01 108
Marianne Hansen Kontorleder 33 01 61 04   907 56 010
Lars Bredo Mathisen Teknisk leder 33 01 61 23 997 21 509
Marit Haugen Avdelingsleder AHT 33 01 61 16   994 23 367
Olav Brathagen Avdelingsleder Estetiske fag 33 01 61 17 913 68 937
Maria Eide Avdelingsleder Elevtjenesten 33 01 61 36 975 91 776
Hilde Wold Avdelingsleder Kroppsøving 33 01 62 61  476 64 841 
Inger Therese Fjeld Avdelingsleder Real- og økonomifag 33 01 61 14 917 32 097
Gro Volmert Lorck Avdelingsleder Språk- og samfunnsfag 33 01 61 11
 986 97 046
Marit Bjerknes Rød Avdelingsleder Yrkesfag 33 01 62 29
992 25 463
Nils Christian Dalby Økonomiansvarlig 33 01 61 32
907 31458

 

Navn Avdeling Tlf jobb Mobil
Aarsund, Einar AHT 33 01 61 13 918 67 782
Aastrøm-Halstad, Rune Yrkesfag 33 01 61 98 924 16 908
Andersen, Roy Service og samferdsel 33 01 62 23 934 49 972
Andersen, Tone AHT 33 01 61 13 907 03 231
Anmarkrud, Øystein Leines Realfag 33 01 61 24 452 64 384
Arnesen, Kari Samfunnsfag 33 01 61 77 416 19 468 
Aspenes, Eva Kontoret

33 01 61 00/02

971 44 205
Aukland, Hannah Permisjon 33 01 62 38 997 18 072
Austnes, Catharina Lyeng Leder Renhold 33 01 61 31 950 23 822
Beckmann, Mette Språk 33 01 62 78 415 29 017
Bergan, Tone D. S. Realfag 33 01 61 50 415 36 142
Berntsen, Ulrik Åge Språk, samfunnsfag 33 01 61 80 410 63 928
Bjerke, Kristoffer Musikk 33 01 62 81 930 98443
Bjerkesti, Tone Irene AHT 33 01 62 52 958 10 827
Bjørlo, Mette AHT 33 01 61 13 907 41 126
Bjørnsti, Monica AHT 33 01 62 52 959 72 505
Bjørnsvik, Torunn Samfunnsfag 33 01 62 39 922 46 534
Bonde, Anne Schrøder Realfag 33 01 61 30 926 44675
Borrachero, Maria Munoz Språk 33 01 62 41 988 88 713
Braa, Inger A. Håøy Samfunnsfag 33 01 62 87 993 23 695
Brandvold, Irene Dans, mediefag 33 01 61 91 419 22 087
Braut, Cathrine AHT 33 01 61 15 957 47 812
Brekke, Bente Permisjon 33 01 61 12 911 11 886
Bruun, Eli Indrebø Økonomi- og IKT-fag 33 01 62 11 913 12 481
Burheim, Vidar Realfag 33 01 61 18 913 40 886
Bærevar, Elise Språk 33 01 61 69 916 316 26
Christophersen, Ina Kroppsøving 33 01 62 65 918 86 622
Dahl, Mette AHT 33 01 61 19 952 54 774
Davidsen, Birgitte Norsk 33 01 61 00 484 26 361
Edvardsen, Synne Heibø Innføringstilbudet 33 01 62 72  
Eilertsen, Dag Einar Musikk 33 01 61 94 908 79 200
Ekeli, Harald Norsk, historie, drama 33 01 61 89 974 19 084
Etnan, Doris Kapstad Språk 33 01 62 34 481 31 464
Fagerstrøm, Kathy Yrkesfag 33 01 62 17 922 86 169
Fjeldavli, Christina Språk 33 01 61 67 918 68 103
Fjeldberg, Daniel IKT 33 01 62 53 482 68 240
Fjeldsaa, Vigdis AHT 33 01 61 12 456 30 693
Foss, Bente AHT 33 01 62 52 975 43 904
Freberg, Lise AHT 33 01 62 52 971 31 209
Gamkinn, Karianne Norsk 33 01 62 33 926 34 966
Germann, Heidi Drama og språk 33 01 61 90 900 20 983
Gjermundsen, Renate Økonomifag og matematikk 33 01 62 22 414 23 960
Gjerpe-Hansen, Monica Språk og samfunnsfag 33 01 61 68 930 69 288
Gjersøe, Linda Marie Kontoret 33 01 61 05 971 98 680
Gjersøe, Per Vidar Kantine 33 01 62 86 908 19 911
Gjone, Anne Kari AHT 33 01 62 46  
Grimstad, Jo Permisjon 33 01 61 30 473 47 552
Gundersen, Anette Rønne Næringslivskontakt 33 01 62 72 906 71 716
Gundersen, Ellen Margrete Yrkesfag 33 01 62 18 922 88 291
Gundersen, Marius Musikk 33 01 61 51 908 54 700
Gustavsen, Vidar Teknsik avdeling 33 01 61 23 409 14 180
Hambo, Hege Juliane Restaurant- og matfag 33 01 62 55 930 33 126
Hansen, Kjeld Willy Samfunnsfag 33 01 62 89 992 03 714
Hansen, Maria Gran Språk 33 01 61 46 916 16 271
Hansson, Sven David Kroppsøving 33 01 62 66 930 00 423
Hasle, Anne Randi Økonomifag 33 01 62 14  
Hasund, Joachim AHT 33 01 61 12 413 14 286
Hatlelid, Eli Mørch Realfag 33 01 61 58 971 10 768
Heiberg, Ida Welhaven Språkfag 33 01 61 64 959 77 516
Helgesen, Anne Grethe Samfunnsfag 33 01 61 99 900 13 103
Helgesen, Sven Rune Kroppsøving 33 01 62 63 922 93 280
Hellern, Camilla Victoria Aubert Drama og språk 33 01 62 38 917 75 480
Helsesøster Kjellaug Edland 33 01 61 38 995 50 948
Helpdesk IKT 33 01 62 47/53  
Henden, Gunn AHT 33 01 62 52 980 34 881
Hillesund, Ingjerd Samfunnsfag 33 01 61 00  
Holmelin, Tom Språk 33 01 62 45 932 13 963
Holvik, Anna Språk 33 01 62 36 975 89 245
Husby, Beate Realfag 33 01 61 60 995 35 159
Høijord, Eva Kroppsøving 33 01 62 60 938 70 416
Johansen, Patrick Lie Realfag 33 01 62 80 930 44 317
Johnsen, Linn Kristin AHT 33 01 61 15 984 16 791
Jørgensen, Andreas Realfag 33 01 61 56 901 84 156
Kamdar, Ramin Teknisk avdeling 33 01 61 23 968 02 077
Kantine   33 01 62 86  
Kjebekk, Dag Ole Fagkoordinator språk 33 01 62 10 993 98 022
Kjølberg, Asbjørn AHT og musikk 33 01 61 15 900 67 167
Kjønnerød, Henrik Realfag 33 01 61 21 412 64 934
Kristiansen, Øyvind Økonomi-/yrkesfag 33 01 62 15 994 71 674
Krüger, Jorunn Camilla Innføringstilbudet 33 01 62 73 480 47 966
Lauritzen, Solveig Økonomi- og estetiske fag 33 01 62 12 926 34 548
Lauritzen, Svein-Erik Innføringstilbudet 33 01 62 74 917 62 539
Lervold, Kristin Restaurant- og matfag 33 01 62 00 926 08 333
Levorsen, Unn Assistent    
Lia, Trine Farnes Kroppsøving 33 01 62 62 476 21 509
Lightfoot, Kristian Yrkesfag 33 01 62 10 938 46 010
Lilleby, Cecilie Norsk    
Lind, Ulrika M. Musikk 33 01 61 95 922 41 760
Linnestad, Ingvild Eia Kroppsøving 33 01 62 64  
Lunde, Inger AHT 33 01 62 52 988 10 885
Lunne, Vidar Samfunnsfag og norsk 33 01 61 79 928 43 883
Lusk, Scot David AHT 33 01 61 13 906 53 786
Madsen, Helene AHT 33 01 62 52 980 50 638
Magnussen, Anne Cathrine Innføringstilbudet 33 01 62 71 402 22 554
Maier, Sandra AHT 3301 62 52 959 82 405
Mello, Nina Elevtjenesten rådgiver 33 01 61 37 957 52 240
Midtvik, Eva-Kristine Realfag 33 01 61 59 934 60 960
Mikkelsen, Are Språk og samfunnsfag 33 01 62 79 997 74 244
Moe, Kathrine Darina Samfunnsfag 33 01 62 87 911 77 767
Myrrusten, Rina Restaurant- og matfag AKAN-repr. 33 01 62 03 934 01 937
Nedre-Flo, Inger Elevtjenesten rådgiver 33 01 61 35 986 77 440
Nygård, Vibeke Service og samferdsel 33 01 61 00  
Olsen, Leslie Elevtjenesten rådgiver 33 01 61 33 918 56 526
Olsen, Per Erik Samfunnsfag 33 01 61 82 920 21 312
Ottesen, Kjersti Elevtjenesten rådgiver 33 01 61 34 990 42 731
Parra, Gracia Mas Språk 33 01 61 00 941 03 239
Pedersen, Tonje Kantine 33 01 62 54 473 23 846
Poulsen, Eystein Realfag 33 01 61 71 938 30 400
Ringøen, Svein Tore Musikk 33 01 61 51 419 26 541
Roaas, Tom Arne Språk og samfunnsfag 33 01 61 62 907 68 577
Rowe, Benedikte B. Språk 33 01 61 66 402 31 956
Rønningen, Madeleine E. Kontoret 33 01 61 01 410 42 714
Salberg, Berit Reiselivsfag 33 01 62 16 917 45 411
Sani, Parisa Innføringstilbudet 33 01 62 69 452 96 008
Serifovic, Dino Språk 33 01 61 75  
Sjøttem, Gunnar AHT 33 01 62 52 412 68 124
Skalleberg, Tine Økonomifag 33 01 62 13 990 23 027
Skarstad, Sabine Hammari Studiekoordinator 33 01 62 51 901 83 610
Skottheim, Elizabeth Rose Restaurant- og matfag 33 01 62 06 922 43 812
Slettingdalen, Øystein AHT 33 01 62 52 920 84 176
Solberg, Stine Isdahl Økonomifag 33 01 62 19 489 90 414
Solheim, Linda Therese Økonomifag 33 01 62 21 938 40 726
Solhjell, Torstein Kroppsøving 33 01 62 64  
Stensholt, Erik Andreas Musikk og realfag 33 01 61 00 926 44675
Stormorken, Jørunn Drama 33 01 61 92 909 76 087
Strand, Lillan Merete Drama 33 01 61 87 482 11 289
Svendsen, Tonje Restaurant- og matfag   993 80 784
Szurcsik-Bubreg, Anett Musikk    
Sæthern, Kari Miljøarbeider 33 01 62 16 900 79 903
Taksdal, Maria Bibliotekar 33 01 61 44/45  
Thomsen, Kjell Johnny Realfag 33 01 61 09 452 99 999
Thoner, Cathrine Hamnes AHT 33 01 62 52 900 50 889
Tjølsen, Terje Fagkoordinator yrkesfag 33 01 62 26 951 38 005
Tollevik, Annelin Samfunnsfag 33 01 61 85 905 51 780
Tombre, Irene Innføringstilbudet   988 88 717
Torgersen, Ann-Kristin AHT 33 01 62 52 980 62 501
Tylden, Heidi Samfunnsfag 33 01 62 88 971 79 602
Ulrichsen, Beate AHT 33 01 62 52 926 97 332
Valle, Rita Strand Yrkesfag 33 01 62 09 992 91 801
Viken, Anette Realfag Permisjon 410 46 308
Vu, Hai Økonomikoordinator 33 01 61 11 454 84 939
Wagner, Lynn Realfag 33 01 61 22 958 45 550
Walderhaug, Eirin AHT 33 01 61 12 416 38 524
Wettre, Jon Petter Språk, samfunnsfag 33 01 62 43 930 35 598
Øksne, Jostein Realfag 33 01 62 80  
Åsheim, Jon Samfunnsfag og språk 33 01 61 83 908 64 860

Kantina 

Kantina ligger i tilknytning til aulaen sentralt i skolebygget, og er det naturlige samlingspunktet for elevene i pauser og fritimer.

Kantina blir drevet av elever og personale på utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag. Den har et bredt utvalg av sunn mat og drikke, og på fredagene ofte en ekstra godbit på lager. Kantina har åpent hver dag kl. 09.30-13.30.

KantinaKantinaKantina

Restaurant Grevinnen

Restaurant Grevinnen er åpen torsdager fra kl. 11.00-13.30. Den blir drevet av skolens egne elever som går på utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag. Også noen fredager denne våren vil det være åpent i Grevinnen. Velkommen!

Grevinnen vil dessverre ikke være åpen noen flere dager dette halvåret grunnet andre arrangementer, fridager og praktiske prøver. Vi beklager dette men ønsker dere velkommen til høsten, og håper dere da vil besøke oss igjen.

                                              

I restaurant Grevinnen kan du unne deg gode opplevelser til en rimelig penge.

Vi kan love en variert meny med mye spennende mat fra lokale produsenter.

Book bord i restauranten her

 

GrevinnenGrevinnenGrevinnen

 

Parkering på skolens område

Parkeringsbestemmelser for Greveskogen videregående skole

Avgiftsbelagte plasser

Mandag – fredag  kl. 08.00 – 16.00

Parkeringsbillett kjøpes på P-automater på skolens P-plass.  Det finnes to automater på området. Billett kan kjøpes kort. Følgende takster gjelder:

  • Takst kr 20 pr. dag
  • Takst kr 10 etter kl 12.00
  • Takst pr. uke kr 100
  • Takst pr. måned kr 340

Du kan kjøpe månedskort eller ukekort i automaten ved å betale inn det angitte beløp og trykke for billett.

Ordningen administreres av Micasa AS. Parkering utenfor oppmerkede plasser vil bli ilagt kontrollavgift (bot) som for tiden er på kr. 600,-.

Har du fått bot?

Hvis du har fått bot og ønsker å klage har du tre uker på deg. Les om hvordan du går fram, og send en elektronisk klage via Micasas nettsider.

El-biler

El-biler kan parkere gratis ved alle skolens parkeringsplasser. Det er 10 ladestasjoner for El-biler. Siden det er få ladestasjoner bør El-biler kun parkere ved ladestasjonene ved behov for lading.

HC-parkering

Det er gratis parkering på anviste plasser for bevegelseshemmede mot synlig HC-bevis fra kommunen.

Sykkel og moped parkeres på anviste plasser.

Miljøfyrtårn

Logo

På nyåret i 2009 tok Greveskogen vgs beslutningen om at vi ønsket å bli miljøsertifisert, og etter en intens jobb klarte vi som den første skolen i Vestfold å oppnå det høsten 2010. Hensikten med å være miljøfyrtårn er å

  • Forbedre skolens arbeidsmiljø og fysiske miljø
  • Forbedre elevers og ansattes helse
  • Spare penger
  • Bidra til å løse lokale, nasjonale og globale utfordringer
  • Gjøre elever og ansatte mer miljøbevisste
  • Bidra til å gi skolen et mer positivt omdømme

Vi har et meget dyktig skolemiljøutvalg på Greveskogen med elever som er interessert i å gjøre skolehverdagen for både ansatte og elever fin, og de har jobbet iherdig med sertifiseringen. En av forutsetningene for at vi klarte å lykkes med målet var at både elever, ansatte og ledelse har vært meget tilstede og involvert i prosessen, og vi jobber daglig for å holde sertifiseringen ved like.

Det som har krevd betydlige endringer for skolen er først og fremst en konkretisering av skolens miljømål, og deretter å iverksette et godt søppelsorteringssystem. Det er et mål om at restavfall ikke skal overstige 40% og her har vi månedlige rapporter om hvordan vi ligger an og og det er noe vi må forbedre.

Lovverk og regler

Informasjon om ulike lover og regler for videregående skole.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Regler for et år i utlandet

Krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet