Om oss

Gå direkte til

Greveskogen videregående skole ligger på Eik i Tønsberg. Skolen har drøyt 1000 elever fordelt på fire ulike utdanningsprogrammer.

Skolens visjon

Logo

Skolens visjon er "GODE OPPLEVELSER OG KUNNSKAP FOR LIVET". Hver eneste skoledag jobber vi for at alle elevene våre skal ha et trygt og godt skole- og klassemiljø.

Skolens utviklingsplan

Organisasjonskart

Rektor på Greveskogen vgs er Cecilie Langklep Bjørnøy og vi har en flat struktur med stabsleder og åtte avdelingsledere. Vårt organisasjonskart kan du se nærmere på her.

Skolens ansatte

Kontaktinformasjon
Navn Tittel Tlf jobb Mobil E-post
Cecilie Langklep Bjørnøy Rektor 33 01 61 10  452 22 383 cecilieb(at)vfk.no
Bård Rune Landa Stabsleder 33 01 61 13
906 01 108 baardrunel(at)vfk.no
Marianne Hansen Kontorleder 33 01 61 04   907 56 010 marianneha(at)vfk.no
Lars Bredo Mathisen Teknisk leder 33 01 61 23 997 21 509 larsm(at)vfk.no
Marit Haugen Avdelingsleder AHT 33 01 61 16   994 23 367 maritvi(at)vfk.no
Olav Brathagen Avdelingsleder Estetiske fag 33 01 61 17 913 68 937 olavbr(at)vfk.no 
Maria Eide Avdelingsleder Elevtjenesten 33 01 61 36 975 91 776 mariae(at)vfk.no 
Hilde Wold Avdelingsleder Kroppsøving 33 01 62 61  476 64 841  hildew(at)vfk.no
Inger Therese Fjeld Avdelingsleder Real- og økonomifag 33 01 61 14 917 32 097 ingerf(at)vfk.no 
Gro Volmert Lorck Avdelingsleder Språk- og samfunnsfag 33 01 61 11
 986 97 046 grol(at)vfk.no
Marit Bjerknes Rød Avdelingsleder Yrkesfag 33 01 62 29
992 25 463 maritbj(at)vfk.no
Anne Harjo Økonomiansvarlig 33 01 61 43
958 61 215  anneh4(at)vfk.no 

 

Navn Avdeling Tlf jobb Mobil E-post
Aarsund, Einar AHT 33 01 61 13 918 67 782 einaraa(at)vfk.no
Aastrøm-Halstad, Rune Yrkesfag 33 01 61 98 924 16 908 runeha(at)vfk.no
Andersen, Roy Service og samferdsel 33 01 62 23 934 49 972 roya1(at)vfk.no
Andersen, Tone AHT 33 01 61 13 907 03 231 tonea1(at)vfk.no
Anmarkrud, Øystein Leines Realfag 33 01 61 24 452 64 384 oysteinleia(at)vfk.no
Arnesen, Kari Samfunnsfag 33 01 61 77 416 19 468  kariar(at)vfk.no
Aspenes, Eva Kontoret

33 01 61 00/02

971 44 205

evaas(at)vfk.no

 

Aukland, Hannah Norsk 33 01 62 38 997 18 072 hannaha(at)vfk.no
Austnes, Catharina Lyeng Leder Renhold 33 01 61 31 950 23 822 1904axpa(at)vfk.no
Beckmann, Mette Språk 33 01 62 78 415 29 017 metteb(at)vfk.no
Berg, Anne Birgitte Personalrom 33 01 61 49 482 54 371 anneberg(at)vfk.no
Bergan, Tone D. S. Realfag 33 01 61 50 415 36 142 tonedortheb(at)vfk.no
Berntsen, Ulrik Åge Språk, samfunnsfag 33 01 61 80 410 63 928 ulrikageb(at)vfk.no
Bjerke, Kristoffer Musikk 33 01 62 81 930 98443 kristoffer.bjerke(at)vfk.no
Bjerkesti, Tone Irene AHT 33 01 62 52 958 10 827 toneireneb(at)vfk.no
Bjørlo, Mette AHT 33 01 61 13 907 41 126 mettebj(at)vfk.no
Bjørnsti, Monica AHT 33 01 62 52 959 72 505 monicab(at)vfk.no
Bjørnsvik, Torunn Samfunnsfag 33 01 62 39 922 46 534 torunnbj(at)vfk.no
Bonde, Anne Schrøder Realfag 33 01 61 30 926 44675 anneschrodb(at)vfk.no
Borrachero, Maria Munoz Språk 33 01 62 41 988 88 713 mariamunozb(at)vfk.no
Braa, Inger A. Håøy Samfunnsfag 33 01 62 87 993 23 695 ingerbr(at)vfk.no
Brandvold, Irene Dans, mediefag 33 01 61 91 419 22 087 ireneb(at)vfk.no
Braut, Cathrine AHT 33 01 61 15 957 47 812 cathrineb(at)vfk.no
Brekke, Bente Permisjon 33 01 61 12 911 11 886 bentebr(at)vfk.no
Bruun, Eli Indrebø Økonomi- og IKTfag 33 01 62 11 913 12 481 elib(at)vfk.no
Burheim, Vidar Realfag 33 01 61 18 913 40 886 vidarb(at)vfk.no
Bærevar, Elise Språk 33 01 61 69 916 316 26 eliseb(at)vfk.no
Christophersen, Ina Kroppsøving 33 01 62 65 918 86 622 inac(at)vfk.no
Dahl, Mette AHT 33 01 61 19 952 54 774 metted1(at)vfk.no
Dalby, Nils Christian Studiekoordinator 33 01 61 32 907 31 458 nilsd(at)vfk.no
Dickson, Kelly Musikk   407 26 252 kellyd(at)vfk.no
Djuma, Aisha M. Assistent   450 82 455 0210djai(at)vfk.no
Edvardsen, Synne Heibø Innføringstilbudet 33 01 62 72   1402edsy(at)vfk.no
Egge, Kjersti Bibliotekar 33 01 61 45   kjerstie2(at)vfk.no
Eilertsen, Dag Einar Musikk 33 01 61 94 908 79 200 dageinare(at)vfk.no
Ekeli, Harald Norsk, historie, drama 33 01 61 89 974 19 084 haralde(at)vfk.no
Etnan, Doris Kapstad Språk 33 01 62 34 481 31 464 dorise(at)vfk.no
Fagerstrøm, Kathy Yrkesfag 33 01 62 17 922 86 169 kathyf(at)vfk.no
Fjeldavli, Christina Språk 33 01 61 67 918 68 103 christinaf(at)vfk.no
Fjeldberg, Daniel IKT 33 01 62 53 482 68 240 danielf(at)vfk.no
Fjeldsaa, Vigdis AHT 33 01 61 12 456 30 693 vigdisf(at)vfk.no
Flydal, Bjørn Realfag 33 01 61 18 902 71 138 bjornf(at)vfk.no
Foss, Bente AHT 33 01 62 52 975 43 904 bentefo(at)vfk.no
Freberg, Lise AHT 33 01 62 52 971 31 209 lisen1(at)vfk.no
Gamkinn, Karianne Norsk 33 01 62 33 926 34 966 karianneg(at)vfk.no
Germann, Heidi Drama og språk 33 01 61 90 900 20 983 heidige(at)vfk.no
Gjermundsen, Renate Økonomifag og matematikk 33 01 62 22 414 23 960 renatemg(at)vfk.no
Gjerpe-Hansen, Monica Språk og samfunnsfag 33 01 61 68 930 69 288 monicah(at)vfk.no
Gjersøe, Linda Marie Kontoret 33 01 61 05 971 98 680 lindamarieg(at)vfk.no
Gjersøe, Per Vidar Kantine 33 01 62 86 908 19 911 pervidarg(at)vfk.no
Gjone, Anne Kari AHT 33 01 62 46   annegj(at)vfk.no
Grimstad, Jo Økonomi- og realfag 33 01 61 30 473 47 552 jog(at)vfk.no
Gundersen, Anette Rønne Næringslivskontakt 33 01 62 72 906 71 716 anetteroeng(at)vfk.no
Gundersen, Ellen Margrete Yrkesfag 33 01 62 18 922 88 291 ellenmargrg(at)vfk.no
Gundersen, Marius Musikk 33 01 61 51 908 54 700 mariusg(at)vfk.no
Gustavsen, Vidar Teknsik avdeling 33 01 61 23 409 14 180 vidar.gustavsen(at)vfk.no
Hambo, Hege Juliane Restaurant- og matfag 33 01 62 55 930 33 126 hegeo(at)vfk.no
Hansen, Kjeld Willy Samfunnsfag 33 01 62 89 992 03 714 kjeldwillyh(at)vfk.no
Hansen, Maria Gran Språk 33 01 61 46 916 16 271 mariagranh(at)vfk.no
Hansson, Sven David Kroppsøving 33 01 62 66 930 00 423 svenha(at)vfk.no
Hasle, Anne Randi Økonomifag 33 01 62 14   annehas(at)vfk.no
Hasund, Joachim AHT 33 01 61 12 413 14 286 joachimh(at)vfk.no
Hatlelid, Eli Mørch Realfag 33 01 61 58 971 10 768 elih(at)vfk.no
Heiberg, Ida Welhaven Språkfag 33 01 61 64 959 77 516 idah(at)vfk.no
Helgesen, Anne Grethe Samfunnsfag 33 01 61 99 900 13 103 annegh(at)vfk.no
Helgesen, Sven Rune Kroppsøving 33 01 62 63 922 93 280 svenh(at)vfk.no
Hellern, Camilla Victoria Aubert Drama og språk 33 01 62 38 917 75 480 camillah(at)vfk.no
Helsesøster Kjellaug Edland 33 01 61 38 995 50 948 kjellauge(at)vfk.no
Helpdesk IKT 33 01 62 47/53   vfkhelpdesk(at)vfk.no
Henden, Gunn AHT 33 01 62 52 980 34 881 2903hegu(at)vfk.no
Hillesund, Ingjerd Samfunnsfag 33 01 61 00   BE02019000(at)vfk.no
Holmelin, Tom Språk 33 01 62 45 932 13 963 tomho(at)vfk.no
Holvik, Anna Språk 33 01 62 36 975 89 245 annaho(at)vfk.no
Husby, Beate Realfag 33 01 61 60 995 35 159 beateh(at)vfk.no
Høijord, Eva Kroppsøving 33 01 62 60 938 70 416 evahoi(at)vfk.no
Johansen, Patrick Lie Realfag 33 01 62 80 930 44 317 0507jopa(at)vfk.no
Johnsen, Linn Kristin AHT 33 01 61 15 984 16 791 linnchristj(at)vfk.no
Jørgensen, Andreas Realfag 33 01 61 56 901 84 156

andreasj1(at)vfk.no

Kamdar, Ramin Teknisk avdeling 33 01 61 23 968 02 077 ramink(at)vfk.no
Kantine   33 01 62 86    
Kjebekk, Dag Ole Fagkoordinator språk 33 01 62 10 993 98 022 dagolek(at)vfk.no
Kjølberg, Asbjørn AHT og musikk 33 01 61 15 900 67 167 asbjoernk(at)vfk.no
Kjønnerød, Henrik Realfag 33 01 61 21 412 64 934 henrikk(at)vfk.no
Kristiansen, Øyvind Økonomi-/yrkesfag 33 01 62 15 994 71 674 oyvindk(at)vfk.no
Krüger, Jorunn Camilla Innføringstilbudet 33 01 62 73 480 47 966 joruncamilk(at)vfk.no
Lauritzen, Solveig Økonomi- og estetiske fag 33 01 62 12 926 34 548 solveigla(at)vfk.no
Lauritzen, Svein-Erik Innføringstilbudet 33 01 62 74 917 62 539 sveinerikl(at)vfk.no
Lervold, Kristin Restaurant- og matfag 33 01 62 00 926 08 333 kristinle(at)vfk.no
Levorsen, Unn Assistent     unnl(at)vfk.no
Lia, Trine Farnes Permisjon 33 01 62 62 476 21 509 trinefarnel(at)vfk.no
Lightfoot, Kristian Yrkesfag 33 01 62 10 938 46 010 kristianl(at)vfk.no
Lilleby, Cecilie Norsk     2003lice(at)vfk.no
Lind, Ulrika M. Musikk 33 01 61 95 922 41 760 ulrikamagdl(at)vfk.no
Linnestad, Ingvild Eia Kroppsøving 33 01 62 64   ingvildeial(at)vfk.no
Lunde, Inger AHT 33 01 62 52 988 10 885 ingerlu(at)vfk.no
Lunne, Vidar Samfunnsfag 33 01 61 79 928 43 883 vidarlu(at)vfk.no
Lusk, Scot David AHT 33 01 61 13 906 53 786 scotll(at)vfk.no
Madsen, Helene AHT 33 01 62 52 980 50 638 helenem(at)vfk.no
Magnussen, Anne Cathrine Innføringstilbudet 33 01 62 71 402 22 554 annecathrim(at)vfk.no
Maier, Sandra AHT 3301 62 52 959 82 405 sandram(at)vfk.no
Mello, Nina Elevtjenesten rådgiver 33 01 61 37 957 52 240 ninam(at)vfk.no
Midtvik, Eva-Kristine Realfag 33 01 61 59 934 60 960 2304saev(at)vfk.no
Mikkelsen, Are Språk og samfunnsfag 33 01 62 79 997 74 244 arem(at)vfk.no
Moe, Kathrine Darina Samfunnsfag 33 01 62 87 911 77 767 kathrinem(at)vfk.no
Muldsvor, Anita Elevtjenesten rådgiver og AHT 33 01 62 52 906 83 007 anitam1(at)vfk.no
Myhren, Paul Ivar Teknisk 33 01 62 52 901 18 350 paulm(at)vfk.no
Myrrusten, Rina Restaurant- og matfag AKAN-repr. 33 01 62 03 934 01 937 rinam(at)vfk.no
Nedre-Flo, Inger Elevtjenesten rådgiver 33 01 61 35 986 77 440 ingern(at)vfk.no
Olsen, Leslie Elevtjenesten rådgiver 33 01 61 33 918 56 526 leslieo(at)vfk.no
Olsen, Per Erik Samfunnsfag 33 01 61 82 920 21 312 pereriko(at)vfk.no
Ottesen, Kjersti Elevtjenesten rådgiver 33 01 61 34 990 42 731 kjerstio(at)vfk.no
Parra, Gracia Mas Språk 33 01 61 00 941 03 239 graciam(at)vfk.no
Pedersen, Tonje Kantine 33 01 62 54 473 23 846 tonjep(at)vfk.no
Petterson, Trude Permisjon 33 01 62 38   trudep(at)vfk.no
Poulsen, Eystein Realfag 33 01 61 71 938 30 400 eysteinp(at)vfk.no
Ringøen, Svein Tore Musikk 33 01 61 51 419 26 541 sveintorer(at)vfk.no
Roaas, Tom Arne Språk og samfunnsfag 33 01 61 62 907 68 577

tomro(at)vfk.no

Roligheden, Hanne Junker Samfunnsfag 33 01 61 82 414 50 736

hannejunker(at)vfk.no

Rowe, Benedikte B. Språk 33 01 61 66 402 31 956 benediktebr(at)vfk.no
Rønningen, Madeleine E. Kontoret 33 01 61 01 410 42 714 1712roma1(at)vfk.no
Salberg, Berit Reiselivsfag 33 01 62 16 917 45 411 berits(at)vfk.no
Sani, Parisa Innføringstilbudet 33 01 62 69 452 96 008 2206sapa(at)vfk.no
Serifovic, Dino Språk 33 01 61 75   2609sedi(at)vfk.no
Sjøttem, Gunnar AHT 33 01 62 52 412 68 124 gunnarsj(at)vfk.no
Skalleberg, Tine Økonomifag 33 01 62 13 990 23 027 tines2(at)vfk.no
Skarstad, Sabine Hammari Studiekoordinator 33 01 62 51 901 83 610 sabines(at)vfk.no
Skottheim, Elizabeth Rose Restaurant- og matfag 33 01 62 06 922 43 812 elizabeths(at)vfk.no
Slettingdalen, Øystein AHT 33 01 62 52 920 84 176 1001sloe(at)vfk.no
Solberg, Stine Isdahl Økonomifag 33 01 62 19 489 90 414 stineisdahs(at)vfk.no
Solheim, Linda Therese Økonomifag 33 01 62 21 938 40 726 lindas(at)vfk.no
Solhjell, Torstein Kroppsøving 33 01 62 64   torsteins(at)vfk.no
Stensholt, Erik Andreas Musikk og realfag 33 01 61 00 926 44675 erikandreas(at)vfk.no
Stormorken, Jørunn Drama 33 01 61 92 909 76 087 joerunnsofs(at)vfk.no
Strand, Lillan Merete Drama 33 01 61 87 482 11 289 lillans(at)vfk.no
Svendsen, Tonje Restaurant- og matfag   993 80 784 tonjesv(at)vfk.no
Szurcsik-Bubreg, Anett Musikk     BFKOVSBUAN(at)vfk.no
Sæthern, Kari Miljøarbeider 33 01 62 16 900 79 903 kariseth(at)vfk.no
Taksdal, Maria Bibliotekar 33 01 61 44/45   mariat(at)vfk.no
Thomsen, Kjell Johnny Realfag 33 01 61 09 452 99 999 kjell-jt(at)vfk.no
Thorkildsen, Ingar Yrkesfag 33 01 62 20 950 79 045 ingart(at)vfk.no
Thoner, Cathrine Hamnes AHT 33 01 62 52 900 50 889 cathrinehah(at)vfk.no
Tjølsen, Terje Fagkoordinator yrkesfag 33 01 62 26 951 38 005 terjet(at)vfk.no
Tollevik, Annelin Samfunnsfag 33 01 61 85 905 51 780 annelint(at)vfk.no
Tombre, Irene Innføringstilbudet   988 88 717 2807krir(at)vfk.no
Torgersen, Ann-Kristin AHT 33 01 62 52 980 62 501

annkristint1(at)vfk.no

Tylden, Heidi Samfunnsfag 33 01 62 88 971 79 602

heidit1(at)vfk.no

Ulrichsen, Beate AHT 33 01 62 52 926 97 332 beateu(at)vfk.no
Valle, Rita Strand Yrkesfag 33 01 62 09 992 91 801 ritav(at)vfk.no
Viken, Anette Realfag Permisjon 410 46 308 anettev(at)vfk.no
Vu, Hai Økonomikoordinator 33 01 61 11 454 84 939 haiv(at)vfk.no
Wagner, Lynn Realfag 33 01 61 22 958 45 550 lynnw(at)vfk.no
Walderhaug, Eirin AHT 33 01 61 12 416 38 524 eirinw(at)vfk.no
Wettre, Jon Petter Språk, samfunnsfag 33 01 62 43 930 35 598 jonw(at)vfk.no
Øksne, Jostein Realfag 33 01 62 80   josteino(at)vfk.no
Åsheim, Jon Samfunnsfag og språk 33 01 61 83 908 64 860 jona(at)vfk.no

Kantina 

Kantina ligger i tilknytning til aulaen sentralt i skolebygget, og er det naturlige samlingspunktet for elevene i pauser og fritimer.

Kantina blir drevet av elever og personale på utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag. Den har et bredt utvalg av sunn mat og drikke, og på fredagene ofte en ekstra godbit på lager. Kantina har åpent hver dag kl. 09.30-13.30.

KantinaKantinaKantina

Restaurant Grevinnen

Restaurant Grevinnen er åpen torsdager fra kl. 11.00-13.30. Den blir drevet av skolens egne elever som går på utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag. Også noen fredager denne våren vil det være åpent i Grevinnen. Velkommen!

Grevinnen vil dessverre ikke være åpen noen flere dager dette halvåret grunnet andre arrangementer, fridager og praktiske prøver. Vi beklager dette men ønsker dere velkommen til høsten, og håper dere da vil besøke oss igjen.

                                              

I restaurant Grevinnen kan du unne deg gode opplevelser til en rimelig penge.

Vi kan love en variert meny med mye spennende mat fra lokale produsenter.

Book bord i restauranten her

 

GrevinnenGrevinnenGrevinnen

 

Parkering på skolens område

Parkeringsbestemmelser for Greveskogen videregående skole

Avgiftsbelagte plasser

Mandag – fredag  kl. 08.00 – 16.00

Parkeringsbillett kjøpes på P-automater på skolens P-plass.  Det finnes to automater på området. Billett kan kjøpes kort. Følgende takster gjelder:

  • Takst kr 20 pr. dag
  • Takst kr 10 etter kl 12.00
  • Takst pr. uke kr 100
  • Takst pr. måned kr 340

Du kan kjøpe månedskort eller ukekort i automaten ved å betale inn det angitte beløp og trykke for billett.

Ordningen administreres av Micasa AS. Parkering utenfor oppmerkede plasser vil bli ilagt kontrollavgift (bot) som for tiden er på kr. 600,-.

Har du fått bot?

Hvis du har fått bot og ønsker å klage har du tre uker på deg. Les om hvordan du går fram, og send en elektronisk klage via Micasas nettsider.

El-biler

El-biler kan parkere gratis ved alle skolens parkeringsplasser. Det er 10 ladestasjoner for El-biler. Siden det er få ladestasjoner bør El-biler kun parkere ved ladestasjonene ved behov for lading.

HC-parkering

Det er gratis parkering på anviste plasser for bevegelseshemmede mot synlig HC-bevis fra kommunen.

Sykkel og moped parkeres på anviste plasser.

Miljøfyrtårn

Logo

På nyåret i 2009 tok Greveskogen vgs beslutningen om at vi ønsket å bli miljøsertifisert, og etter en intens jobb klarte vi som den første skolen i Vestfold å oppnå det høsten 2010. Hensikten med å være miljøfyrtårn er å

  • Forbedre skolens arbeidsmiljø og fysiske miljø
  • Forbedre elevers og ansattes helse
  • Spare penger
  • Bidra til å løse lokale, nasjonale og globale utfordringer
  • Gjøre elever og ansatte mer miljøbevisste
  • Bidra til å gi skolen et mer positivt omdømme

Vi har et meget dyktig skolemiljøutvalg på Greveskogen med elever som er interessert i å gjøre skolehverdagen for både ansatte og elever fin, og de har jobbet iherdig med sertifiseringen. En av forutsetningene for at vi klarte å lykkes med målet var at både elever, ansatte og ledelse har vært meget tilstede og involvert i prosessen, og vi jobber daglig for å holde sertifiseringen ved like.

Det som har krevd betydlige endringer for skolen er først og fremst en konkretisering av skolens miljømål, og deretter å iverksette et godt søppelsorteringssystem. Det er et mål om at restavfall ikke skal overstige 40% og her har vi månedlige rapporter om hvordan vi ligger an og og det er noe vi må forbedre.

Lovverk og regler

Informasjon om ulike lover og regler for videregående skole.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold

Greveskogens presisering av fylkeskommunens skolereglement

Regler for et år i utlandet

Rutine for fraværsføring ved de videregående skolene i Vestfold

Krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet