Våre utdanningstilbud

På Greveskogen har vi to yrkesfaglige og to studieforberedende utdanningsprogram.

I tillegg har vi et eget innføringstilbud for minoritetsspråklige elever med kort botid, og arbeids- og hverdagslivstrening for elever med omfattende lærevansker.

Skoleplass

For å søke om skoleplass, må du logge deg inn på VIGO og fylle ut en søknad. I Vestfold er det fritt skolevalg. Dette betyr at du som er bosatt i Vestfold kan søke alle skoler i fylket, uavhengig av bostedsadresse.

Du kan søke om skoleplass i ordinær videregående opplæring på VIGO mellom 4. januar og 1. mars.

Avdelingsledere

Språk- og samfunnsfag: Gro Volmert Lorck, tlf 33 01 61 42

Real- og økonomifag: Inger Therese Fjeld, tlf 33 01 61 28

Musikk og drama: Olav Brathagen, tlf 33 01 61 17

Yrkesfag: Marit Bjerknes Rød, tlf 33 01 62 29

AHT: Marit Haugen, tlf 33 01 61 16