Innføringstilbudet

Gå direkte til

Vi har et eget innføringstilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid.

Målet er at eleven skal lære seg godt norsk og bli kjent med det norske samfunnet. Etter ett år kan de søke på et ordinært løp i videregående skole.

På Greveskogen har vi to innføringsklasser - INF1 og INF2.

Elevene følger yrkesforberedende fellesfag som norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk.

Innføringselever