Studiespesialisering

Gå direkte til

På studiespesialiserende utdanningsprogram blir elevene forberedt til høyere utdanning og får generell studiekompetanse etter tre år.

Med generell studiekompetanse kan elevene søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

På studiespesialisering er normalordningen at elevene har fellesfag på første årstrinn. På andre og tredje årstrinn velger de fordypningsfag innen realfag eller eller språk, samfunnsfag og økonomi. Elevene bør være interessert i å arbeide med teoretiske fag og være strukturert og selvdisiplinert.

Elever på studiespesialisering kan velge mellom mange ulike fordypningsfag på andre og tredje årstrinn. Halvparten av timene i uka disse to årene er til valg.

Noen studier krever at elevene har visse realfag. Dette kalles spesiell studiekompetanse. Ingeniør-, realfag- og medisinske studier krever spesiell studiekompetanse.

Realfag

RealfagRealfag

Med realfag i bagasjen får du muligheten til å ta mange interessante studier.

Er du opptatt av natur og naturvitenskap, tall og teknologi? Ved å velge realfag, får du rikelig med muligheter til å dyrke dine interesser både på videregående skole og gjennom høyere studier i Norge og utlandet.

Realfagene er et nasjonalt satsingsområde. Disse fagene er viktige for kunnskapsutviklingen og dermed samfunnsutviklingen i vår del av verden.

På Greveskogen tilbyr vi følgende realfag:

Språk, samfunnsfag og økonomi

SamfunnsfagSamfunnsfag

Fagene i dette programområdet gir deg innsikt i aktuelle områder som politikk, økonomi og hvordan samfunnet vårt fungerer. Språkkunnskaper er av avgjørende betydning for deltakelse i internasjonalt næringsliv, høyere utdanning og opphold i utlandet.

Du får også et godt grunnlag for videre studier innen en rekke fagområder ved universiteter og høgskoler.

På Greveskogen tilbyr vi følgende fag fra dette programområdet:

Obligatorisk fremmedspråk

Fremmedspråk er obligatorisk på studieforberedende utdanningsprogram. Har man ikke hatt språk i ungdomstrinnet må man ha fremmedspråk alle tre årene på videregående. Har man hatt språk på ungdomstrinnet og har karakter fra 10.trinn, må man ha fremmedspråk i Vg1 og Vg2. Man kan også bytte fremmedspråk når man kommer på videregående, og likevel ha bare to år med obligatorisk fremmedspråk.

61 prosent av elevene i videregående opplæring fortsetter med det  samme  fremmedspråket  de  hadde  på  ungdomstrinnet. 20  prosent  av  elevene  begynner  med  et  nytt  språk,  og like mange hadde ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet og må ta fremmedspråk over tre år.

Når det gjelder obligatorisk fremmedspråk tilbyr vi følgende språk og nivåer:

Mer om obligatorisk fremmedspråk

Topptilbud samfunnsfag - TTS

TTS

TTS er et studiespesialiserende utdanningstilbud for elever som er ekstra interessert i mennesker, kultur og samfunnsspørsmål. Allerede på første årstrinn får elevene fordypningsfaget Sosiologi og antropologi, som gir en grunnleggende innføring i samfunnet og hvordan vi mennesker samhandler.

Deretter får de muligheten til å fordype seg i ulike fagkombinasjoner innen samfunnsfag. På andre årstrinn fortsetter man da med fagene Sosialkunnskap og Internasjonal engelsk. 

Det siste skoleåret kan de forsere utdannelsen sin ved å velge et fag på Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling Bakkenteigen.

Som elev på ett av topptilbudene blir man en del av et faglig sterkt miljø der medelever har de samme interessere som en selv, og man blir ekstra godt forberedt til videre studier og jobb.

Tilbudene får egne søkekoder for skoleåret 2018/19.

Du bør søke et av topptilbudene dersom du:

 •     er interessert i mennesker, kultur og samfunnet du lever i
 •     vil bli rustet til å møte en moderne verden
 •     har gode arbeidsvaner
 •     liker å ta et standpunkt
 •     ønsker en litt annerledes opplevelse på videregående
 •     vil ha best mulig grunnlag for videre studier innen medisin, ingeniørfag og realfag generelt
 •     vil bli ekstra godt forberedt til videre studier og jobb

Topptilbud realfag - TTR

kjemi

TTR er et studiespesialiserende utdanningstilbud for elever som er ekstra interessert i relafag. Allerede på første årstrinn får elevene fordypningsfaget Teknologi og forskningslære 1, som gir et solid fundament for blant annet fordypningsfagene realfagsmatematikk, fysikk, biologi og kjemi. Forhåndsvalgte fag på andre årstrinn er R1, fysikk1 og kjemi1.

For ekstra faglig inspirasjon planlegges eksursjoner i inn- og utland.

Som elev på ett av topptilbudene blir man en del av et faglig sterkt miljø der medelever har de samme interessere som en selv, og man blir ekstra godt forberedt til videre studier og jobb.

Tilbudene får egne søkekoder for skoleåret 2018/19.

Du bør søke et av topptilbudene dersom du:

 •     er interessert i mennesker, kultur og samfunnet du lever i
 •     vil bli rustet til å møte en moderne verden
 •     har gode arbeidsvaner
 •     liker å ta et standpunkt
 •     ønsker en litt annerledes opplevelse på videregående
 •     vil ha best mulig grunnlag for videre studier innen medisin, ingeniørfag og realfag generelt
 •     vil bli ekstra godt forberedt til videre studier og jobb

 

Andre programfag

IdrettteaterIdrettFjellklatringFriluftsliv

Når man velger programfag på andre og tredje årstrinn er det slik at man må velge to fag fra samme programområde for å få riktig fordypning. Det tredje faget man velger kan da være fra et annet programområde. Hos oss kan du i tillegg til å velge fra programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi, også velge enkelte programfag fra andre områder.

Praktiske og estetiske fag

Ekstrapoeng

For enkelte fag på studiespesialisering kan du tjene opp ekstrapoeng som kommer på vitnemålet.

Alle realfag gir 1/2 ekstrapoeng, bortsett fra R2 og fysikk2 som gir ett helt ekstrapoeng hver.

Alle språkfag på nivå 1 og nivå som du velger som programfag gir 1/2 ekstrapoeng. Språkfag på nivå 3 gir ett helt ekstrapoeng.

Dette gjelder BARE valgte programfag, ikke obligatoriske språk- eller matematikkfag.

På Samordna opptak kan du lese mer om poengberegningen.

Programfag

Ved spørsmål om programfag eller valg av programfag, og hvilke regler som gjelder og hva vi tilbyr.

Kontakt studiekoordinator Sabine Hammari Skarstad, tlf 33 01 61 42

Frist for valg

Fristen for valg av programfag for våre elever i Vg1 og Vg2 er alltid fredag i uke 7.

Fagvalget leveres på Its learning.