Elevrådsseminar for Holmestrand vgs

Elevrådsrepresentantene fra alle skolens klasser møtte i dag til elevrådsseminar der nytt styre ble konstituert.

Fikk lære om elevrådsarbeid og elevmedvirkning i praksis

I løpet av dagen fikk elevene bli kjent med hverandre og fikk god informasjon om elevrådsarbeid. De fikk utveksle idéer om hva deres viktigste oppgaver er og hvordan det er mulig å påvirke egen og medelevers skolehverdag gjennom elevrådet.

Nytt elevrådsstyre

I tillegg ble det konstituert nytt elevrådsstyre og medlemmer av ulike komitéer godt ledet av elev- og lærlingeombud, Anneline Thommesen. Én av de viktige komitéene ved skolen er Perukomitéen. Kjartan fra 2STB informerte, sammen med lærer Aina Gudvangen, om studieturen de hadde til Peru i fjor og det viktige arbeidet elevene er med på å gjøre der gjennom den årlige Peruaksjonen.

Fjordårets elevrådsleder Helene Fossum Grønseth gjorde gjesteopptreden der hun motiverende fortalte om egne erfaringer som elevrådsleder og hva elevrådsarbeid innebærer.

Elevrådsstyret ved Holmestrand vgs 2017-2018

Elevrådsleder

Kaia Linnerud

Nestleder

Anes Palani

Vara nestleder

Pernille Solheim Andresen

Kasserer

Lily Sveinar Herming

Styremedlem

Domantas Bartisius