Kjemielever på besøk til NOAH på Langøya

Gå direkte til

Hva skjer hos NOAH på Langøya? For å finne ut av dette dro kjemielevene ut dit en flott vinterdag.

Vi ble tatt godt imot av Kristofer Larsen (Process advicer). Han ga oss en veldig bra innføring i hva NOAH er og hva som skjer på Langøya.  NOAH tar imot farlig avfall uten organisk innhold, som for eksempel syrer, tungmetaller og industriavfall. De ufarliggjør avfallet og bruker dette til å bygge opp øya igjen, i gipsform. Slik at Langøya kan bli et friområde for allmennheten. De farlige syrene blir tilsatt aske og kalk som er basisk, som øker pH-verdien. Da skjer det en utfelling og de sitter igjen med vann og en gipslignende ufarlig masse. Gipsen brukes til å fylle igjen de to store bruddene, som allerede er på øya. Vannet renses før det blir sluppet ut i havet.

Vi hadde en lærerik og morsom dag på NOAH, og fikk brukt alle kjemikunnskapene våre. Hilsen Synne, Vendela, Thea, Eline, Hedda og lærer Torun.

(Vil du vite mer om NOAH:  https://www.noah.no/)