Nyttig fagdag i samfunnsfag før valget

Første fagdag for 1STA var i samfunnsfag og med temaet politiske partier og valg. Da passet det ekstra godt at hele skolen var invitert til valgdebatt senere på dagen.

Elevene i 1STA fikk en dypere forståelse av de ulike partiene under dagens fagdag. Dagen begynte med en introduksjon av partienes kjennetegn og litt om den politiske aksen. Deretter ble elevene delt i grupper hvor hver gruppe fikk sitt parti. De skulle så lage en digital presentasjon av partiet og en plakat som kan henges i klasserommet.

Dette utgjorde en fin overgang til skolens valgdebatt der ungdomspartiene gjorde en god jobb med å klargjøre de politiske forskjellene mellom partiene. Debatten ble ledet med stø hånd av lærerne våre, Ståle Fjelstad og Are Fjøsne. Alle skolens elever får mulighet til å stemme ved skolevalg førstkommende mandag.