Nyttige workshops 2. skoledag

2. skoledag fikk elevene en innføring av nyttige emner ved skolestart i ulike workshops.

Alle elever hadde i dag oppstartssamtale med sin kontaktlærer. Parallelt med dette foregikk også ulike workshops med nyttige emner nå i skolestarten.

Vg1-elever fikk en innføring i studieteknikk og læringsstrategier, Vg2-elevene fikk en grundigere innføring i bruk av OneNote og Vg3-elevene fokuserte på drøfting, som en viktig del av året som kommer. Felles for alle trinn var workshop om "den profesjonelle elev".

Kunnskapen fra dagens workshops vil komme godt med når undervisningen starter for fullt på mandag.