Eksamen

Gå direkte til

Under finner du det du trenger å vite om eksamen ved Holmestrand vgs.

Kontaktperson ved Holmestrand videregående skole

Gro Løvald Andresen

Direkte: 916 95 369

Mobil: 916 95 369
Sentralbord: 33 06 63 50

Eksamensinformasjon fra VFK

Les mer om eksamen for deg som er elev i VFK her

Eksamensinformasjon fra Holmestrand vgs

Les mer om eksamensinsinformasjon fra skolen her

Tilgjengelige nettressurser ved eksamen

Les mer om hvilke nettressurser du kan bruke på eksamen 

Eksamensveiledninger

Finn eksamensveiledninger på Udir.no

Eksamensdatoer

Her kan du lese mer om gjeldende eksamensdatoer

Klage på vurdering

Les mer om klage på vurdering 

Skal du som elev eller privatist klage på en karakter gitt ved skriftlig eksamen, må du gjøre det skriftlig digitalt og innen ti dager etter at du har fått karakteren din. Dersom du er elev, bør du rådføre deg med en lærer før du klager. Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din eller at du får en bedre eller dårligere karakter.

Husk:

  • Klag innen ti dager etter at karakteren din er satt.
  • Rådfør deg med en lærer før du klager.
  • Klagen må være skriftlig.

For mer informasjon se kapittel 5 «Klage på vurdering» i forskrift til Opplæringslova

Nytt digitalt klageskjema for klage på skriftlig eksamenskarakter

Våren 18 vil det være ett felles klageskjema for alle de fylkeskommunale skolene. Elever og privatister skal bruke en digital skjemaløsning. Du finner klageskjemaet her. 

Les mer på VFKs nettsider.

Klagefrister våren 2018
  • mandag 25.juni kl. 12 for hurtigklage
  • mandag 2.juli kl. 12 for ordinære klager