Tilgjengelige nettressurser ved eksamen

Gå direkte til

Disse nettbaserte hjelpemidlene vil være tilgjengelige under eksamen:

Tilgjengelige ressurser for elever og privatister

http://ordbok.uib.no/

www.oxfordlearnersdictionaries.com/

www.lovdata.no

http://lexin.udir.no/

http://www.brettboka.no/

http://ssb.no/

http://leconjugueur.lefigaro.fr/conjugaison/verbe/

http://leconjugueur.lefigaro.fr/synonyme

http://leconjugueur.lefigaro.fr/regle

http://psykologi.cappelendamm.no/

https://www.duo.uio.no/

http://www.sprakradet.no/

http://www.lokus.no/

http://www.olympiatoppen.no/page943.html

http://access-internationalvg2.cappelendamm.no/

 http://www.worldbookonline.com/wb/Login?ed=wb&subacct=SE1801900  - krever lisens

Spesifikt for elever

Wikipedia, NDLA, Ordnett+ og Smartboka vil være tilgjengelige i offlineversjoner.

Wikipedia og NDLA ligger allerede på skrivebordet ditt, mens Ordnett+ og Smartboka må lastes ned fra programvarekatalogen.

For Smartboka: Husk å laste ned og synkroniser notatene dine før eksamensdagen.

Spesifikt for privatister

Du har selv ansvar for å laste ned ønskede hjelpemidler før eksamen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?