Gammel Praktisk informasjon

Gå direkte til

Finn frem til nyttig praktisk informasjon på denne siden. Finner du ikke det du leter etter? Ta gjerne kontakt med oss!

 

Elevhåndboka 2017-2018

Mye av det du lurer på finner du i elevhåndboka vår.

Elevhåndboka Holmestrand VGS

Timeplaner

Her finner du timeplaner 

Skolerute 

Skolerute 2017-2018
Måned  Antall dager     Ferier og Fridager / merknader 
August   12 Første skoledag: Onsdag16/8
September  21  
Oktober  17 Høstferie uke 40: 2/10 - 6/10
November  22  
Desember   14 Siste skoledag før jul: Onsdag 20/12
Januar  21 Første skoledag etter nyttår: Onsdag 3/1
Februar  15 Vinterferie uke 8: 19/2 - 23/2
Mars   17  Påskeferie: 26/3 - 30/3
April   21 Påskeferie: 2/4 
Fridag 30/4
Mai   17 Fridager: 1/5, 10/5 (Kr. Himmelfartsdag) 11/5, 17/5, 18/5 og 21/5 (2. pinsedag) 
Juni 

 13

Siste skoledag torsdag 21/6

Skolerute 2018-2019
Måned  Antall dager     Ferier og Fridager / merknader 
August   10 Første skoledag: Mandag 20/8
September  21  
Oktober  17 Høstferie uke 40: 1/10 - 5/10
November  22  
Desember   15 Siste skoledag før jul: Fredag 21/12
Januar  21 Første skoledag etter nyttår: Torsdag 3/1
Februar  15 Vinterferie uke 8: 18/2 - 22/2
Mars   21  
April   16 Påskeferie: 15/4 - 22/4 
Mai   19 Fridager: 1/5, 17/5, 30/5 (Kr. Himmelfartsdag) og 31/5  
Juni 

 13

Fridag: 10/6 (2. pinsedag)
Siste skoledag torsdag 20/6

   

Årsplan

Årsplanen finner du her

Buss og transport

Les om hvordan du kommer deg til Holmestrand vgs

Buss: Informasjon om skolebuss og skoleskyss finner du her. Husk at du må søke om rett til skoleskyss hvert skoleår. Har du allerede busskort, må dette oppdateres.

Tog: Ta tog til nye Holmestrand stasjon og ta heisen opp på fjellet. Fra heisen er det 15 minutter gangvei til skolen.

Bil: Kjører du egen bil, har skolen en stor, gratis parkeringsplass sør for skolen. For veibeskrivelse, se kart.

Adresse: Vesthøyveien 7B, 3085 Holmestrand

Fagdager våren 2018

Se fagdagsoversikten for studieforberedende utdanningsprogram her

Foreldrepålogging i SkoleArena

Informasjon om foreldrepålogging i SkoleArena finner du her

Holmestrand videregående skole tilbyr foresatte innsyn i fravær og underveisvurdering via Skolearena. Tilbudet gjelder kun foresatte med barn under 18 år, men kan forlenges etter avtale med elev.

Forespørsel og registrering skjer på: www.skolearena.no

NB! Husk å velge "Vestfold fylkeskommune" som skoleeier.
Veiledningsfilm for registrering finnes her.

Bruksanvisning for foresatte som har barn fra før og vil redigere flere barn/søsken

Registrere flere barn/søsken

Min profil (se nederst til venstre)

For å tilgang til nytt barn må man så trykke på:

Tilgang
+ (grønn pluss): å angi barnets fødselsnr. etc.

NB!
Når en foresatt har vært registrert med barn som har blitt over 18 år, og ønsker å registrere seg for nytt barn må administrator kontaktes for tilgang: michelles@vfk.no

Ønsker du å reservere deg mot e-postvarsel

Publiseringer publiseres i to omganger. Ønsker du kun å bli varslet når det foreligger en ny karaktervurdering kan du huke bort varsel for hver gang selve oppgaven publiseres. Det gjør du slik:

Her finner du veiledning til vurderingsrapport i SkoleArena for foreldrebrukere.

Veiledning for vurderingsrapport i SkoleArena

NB! Foresatte som er ansatt i fylket må legges inn via det administrative systemet.

Gjelder dette deg sender du administrator en e-post med opplysninger tilsvarende det vi etterspør i registrering/ veiledninger. Kontakt Michelle Skjønsholt Wirgenes hvis du har noen spørsmål.

Lånekassen

Slik søker du stipend i Lånekassen om du har kommet inn på førstevalget ditt

Søk på vigo.no eller lanekassen.no

Logg inn med MinID (som ved søknad om skole- og læreplass).  

Kom du ikke inn på førstevalget ditt?

Kom du inn på andrevalget ditt eller et lavere valg, må du vente med å søke om støtte fra Lånekassen til etter andreopptaket til videregående opplæring i midten av august. Det gjelder selv om du har valgt å ikke stå på venteliste til et høyere valg.

Søknadsfrister

Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen

  • 15. november for høsten
  • 15. mars for våren
Les mer

Om lånekassa på Vilbli.no

Lånekassa på Facebook

Utstyr og utstyrskrav

Les mer om utstyr og utstyrskrav under de enkelte yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Eksamen

Her finner du informasjon om eksamen

Klage på karakter

Her kan du lese mer om klage på karakter

Gratis læremidler

Les mer om gratis læremidler her

Branninstruks

Les skolens branninnstruks her

Den som oppdager brann på skolens område slår straks alarm. Brannmeldere er plassert i korridorene. De betjenes ved å slå i stykker glasset. Brannalarmen står i direkte kontakt med Vestviken 110 IKS.

Den som oppdager brann på skolens område slår straks alarm. Brannmeldere er plassert i korridorene. De betjenes ved å slå i stykker glasset. Brannalarmen står i direkte kontakt med Vestviken 110 IKS.

Ved brannalarm ringer brannvarslingsklokkene en rekke korte støt.

Straks brannalarmen går, forlater elevene sine arbeidsplasser og samles ved klasserommets utgangsdør. Læreren stiller seg med ryggen mot døren for å hindre panikk. Klassen marsjerer så rolig ut, med tillitseleven først. Gruppene skal ikke ta med seg noe ut (skolesaker, yttertøy, redskaper). Læreren går sist, ser etter at alle blir med og påser at vinduer og dører er lukket.
Lærer og tillitselev påser at alle er med. Det foretas opptelling.
Lærer avgir melding til leder for samlingsplass (har på seg gul refleksvest) om at alle er blitt med ut.
Skulle den vanlige utgangen være sperret, må læreren vurdere på hvilken måte elevene skal komme seg ut.

Ved brannalarm fører læreren gruppen til samlingsplassen, som er ved grått garasjeanlegg nord for skolens bygg, mot hovedbygg.

Ansatte som ikke har ansvar for elevgrupper når brannalarm utløses, går rett til branntavle ved hovedinngang der de som kommer først til stedet får utdelt kort med oversikt over hvilket område som skal sjekkes. Dersom ansvarlig for branntavla har forlatt stedet, møter ansatte umiddelbart ved samlingsplass ute.

Etasjevakter går gjennom sine respektive ansvarsområder for å sjekke at det ikke er personer igjen i bygget og at dører og vinduer er lukket. Deretter melder de fra til leder på samlingsplass. Etasjevakt bærer gul refleksvest.

Ingen må forlate samlingsplassen uten at det er gitt beskjed.

Ansatte og elever som oppholder seg på arbeidsrom/personalrom eller andre steder i bygget, forflytter seg straks til samlingsplassen og melder fra til lærer om ankomst for registrering.

De som kjenner til innretninger eller stoffer som kan være eksplosjonsfarlige ved brann, melde straks fra til brannvesenet om dette, etter at gruppen er kommet til samlingsplassen.