Reglementer og skjemaer

Gå direkte til

Nyttige dokumenter ved skolestart

Informasjon om ordning med elev-pc for vg1-elever

Leieavtale gratis læremidler

Leieavtale elev-PC/nettbrett 

Opplysningsskjema for elevregister

IKT-reglement for de videregående skolene i Vestfold

Skolereglement for de videregående skolene i Vestfold

Nyttige dokumenter ved eksamen

Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen_VFKfellesmal des2015.pdf

Oppmelding til utsatt, særskilt og ny eksamen

Søknad om å bytte/slutte i fag (1ST, 2ST, 3ST)

Eget skjema for å søke om å bytte eller slutte i programfag, eller bytte til P-matte fra 1T eller programfagsmatte (S1/R1) finner du her. 

Søknad om fritak i fag

Elektronisk skjema brukes til å søke om:

  • Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving
  • Fritak fra opplæring i kroppsøving
  • Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål
  • Fritak for opplæring i skole i 2.fremmedspråk
  • Fritak for tidligere beståtte fag

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak..

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

Skjema for valg av programfag

Valgskjema og info for VG1 Studiespesialiserende

Valgskjema og info for VG1 Medier og kommunikasjon (studieforberedende)

Valgskjema og info for VG2 Studiespesialiserende

Valgskjema og info for VG2 Medier og kommunikasjon (studieforberedende)

Andre dokumenter og skjemaer

Handlingsplan mot mobbing

Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold

Søknadsskjema, krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

Søknadsskjema, delkurselev og hospitant

Prosedyre - klage på karakter

Mal - klage på karakter

Prosedyre - klage fra elev på ansatt ved skolen

Rutine for udokumentert fravær i fag