Branninnstruks

Les om skolens branninnstruks her.

Den som oppdager brann på skolens område slår straks alarm. Brannmeldere er plassert i korridorene. De betjenes ved å slå i stykker glasset. Brannalarmen står i direkte kontakt med Vestviken 110 IKS.

Ved brannalarm ringer brannvarslingsklokkene en rekke korte støt.

Straks brannalarmen går, forlater elevene sine arbeidsplasser og samles ved klasserommets utgangsdør. Læreren stiller seg med ryggen mot døren for å hindre panikk. Klassen marsjerer så rolig ut, med tillitseleven først. Gruppene skal ikke ta med seg noe ut (skolesaker, yttertøy, redskaper). Læreren går sist, ser etter at alle blir med og påser at vinduer og dører er lukket.
Lærer og tillitselev påser at alle er med. Det foretas opptelling.
Lærer avgir melding til leder for samlingsplass (har på seg gul refleksvest) om at alle er blitt med ut.
Skulle den vanlige utgangen være sperret, må læreren vurdere på hvilken måte elevene skal komme seg ut.

Ved brannalarm fører læreren gruppen til samlingsplassen, som er ved grått garasjeanlegg nord for skolens bygg, mot hovedbygg.

Ansatte som ikke har ansvar for elevgrupper når brannalarm utløses, går rett til branntavle ved hovedinngang der de som kommer først til stedet får utdelt kort med oversikt over hvilket område som skal sjekkes. Dersom ansvarlig for branntavla har forlatt stedet, møter ansatte umiddelbart ved samlingsplass ute.

Etasjevakter går gjennom sine respektive ansvarsområder for å sjekke at det ikke er personer igjen i bygget og at dører og vinduer er lukket. Deretter melder de fra til leder på samlingsplass. Etasjevakt bærer gul refleksvest.

Ingen må forlate samlingsplassen uten at det er gitt beskjed.

Ansatte og elever som oppholder seg på arbeidsrom/personalrom eller andre steder i bygget, forflytter seg straks til samlingsplassen og melder fra til lærer om ankomst for registrering.

De som kjenner til innretninger eller stoffer som kan være eksplosjonsfarlige ved brann, melde straks fra til brannvesenet om dette, etter at gruppen er kommet til samlingsplassen.