Skolerute og ringetider

Måned  Antall dager     Ferier og Fridager / merknader 
August   10 Første skoledag: Mandag 20/8
September  21  
Oktober  17 Høstferie uke 40: 1/10 - 5/10
November  22  
Desember   15 Siste skoledag før jul: Fredag 21/12
Januar  21 Første skoledag etter nyttår: Torsdag 3/1
Februar  15 Vinterferie uke 8: 18/2 - 22/2
Mars   21  
April   16 Påskeferie: 15/4 - 22/4 
Mai   19 Fridager: 1/5, 17/5, 30/5 (Kr. Himmelfartsdag) og 31/5  
Juni 

 13

Fridag: 10/6 (2. pinsedag)
Siste skoledag torsdag 20/6

Totalt 190 dager

Skoledagens lengde

Skoledagen er delt inn i 4 økter à 90 minutter. Skolen starter kl. 08.15 og varer til kl. 15.05.

1. økt: kl. 8.15-9.45

2. økt: kl. 9.55-11.25

Lunsj: kl. 11.25-11.55

3. økt: kl. 11.55-13.25

4. økt: kl. 13.35-15.05

Timeplaner

Søk etter timeplaner for klasse/gruppe eller lærer her