Om skolen

Gå direkte til

Holmestrand videregående skole har ca. 250 elever, fordelt på 5 forskjellige utdanningsprogram.

Velkommen til oss!

Skolen har rehabilitert den gamle bygningsmassen og fremstår som ny innvendig. Et nytt fellesanlegg med kantine, idrettshall og bibliotek sammen med Holmestrand kommune, ble tatt i bruk høsten 2011. Skolen er oversiktlig og har et variert og konstruktivt læringsmiljø. Vi har stor fleksibilitet i utformingen av vårt tilbud og hver enkelt elev følges tett opp.

Vi holder til “oppe på fjellet”, ved Hvitstein stadion i Holmestrand kommune. Det skal være lett å komme til og fra skolen. Sjekk busstidene fra og til skolen her. De fleste bussene stopper rett på utsiden av skolen. Kjører du egen bil, har skolen en stor gratis parkeringsplass.

Hilsen fra rektor

Her kommer rektors hilsen

Organisasjonskart

Kart

Adresse: Vesthøyveien 7B, 3085 Holmestrand.
Klikk på kartet nedenfor for å aktivere Google maps.

 

 

Kantina

Les mer om åpningstider og kantinas tilbud her.

Historien

Les mer om HolmestrandVGS' historie her

Begynnelsen
I 1942 startet Holmestrands suverent største bedrift, Nordisk aluminiumindustri A/S en egen bedriftsskole. En innså nødvendigheten av å oppdatere det personalet som skulle arbeide for bedriften.3 år senere, 24.september 1945 startet det første kullet på 13 elever under Holmestrand yrkesskole. Allerede året etter kunne man flytte inn i leide lokaler utenfor bedriftens område.

Teoriundervisningen foregikk som kveldskurs på Gausetangen skole som skulle vise seg å bli en viktig del av historien til Holmestrand yrkesskole og videregående skole. Med små midler ble det bygget opp en skole for byen og for nordfylket. Det var ikke mange klasser, men mekaniker-, husstellkurs- og aftenskole-klassene dekket et behov hos ungdommen. Kursene ble avsluttet uten en vanlig eksamen, bare en liten avsluttende prøve i hvert av fagene.

Sverre Halvorsen
Den første tida var lærerne Oscar Hagberg, Alf Enger Larsen, samt verkstedeier og tekniker Sverre Halvorsen. Av disse tre skulle særlig den siste sette et sterkt preg på den videre utviklingen av skolen. Skolen “var” Sverre Halvorsen, det sier både elever og lærere fra den gang. Han var med som bestyrer helt fra begynnelsen og frem til 1966.

De første lokalene
Etter oppstarten av bedriftsskolen på Nordisk Aluminium ble Krauses mekaniske verksted på brygga ledig fra høsten 1946. Dette ble det første selvstendige skolebygget til Holmestrand yrkesskole, populært kalt “Havnegaten sveis og slakteri”, siden bygningen ble brukt til flere formål.(I friminuttene pleide elevene å gå inn på slakteriet og titte på arbeidet der).

De første etterkrigsårene var ikke standarden akkurat høy, men entusiasmen for å gjenreise landet var stor! Industrireising og utdanning var en prioritert oppgave, og mot denne bakgrunnen kan man lettere forstå hvordan elever og personale holdt ut i trange og råkalde lokaler. Uansett måtte elevene jobbe for å holde varmen, og kanskje finne på ting for å beholde humøret.

Til tross for stor plassmangel leide yrkesskolen denne primitive og trekkfulle bygningen helt frem til 1968. Undervisningen foregikk delvis i 2. etasje på brygga i Holmestrand og delvis på Gausetangen skole, men etter hvert ble det plassproblemer som resulterte i et nybygg på Gausetangen i 1955.


Ny skole på Gjøklep
Per Nilsen overtok som rektor høsten 1966, og opplevde da skolebyggningen som nærmest falleferdig. På dette tidspunktet var forprosjektet til nytt skolebygg på Gjøklep ferdig, og de neste to årene besto for en stor del i utålmodig venting, men høsten 1968 ble det endelig oppstart i nytt skolebygg for 110 elever.

I 1977 startet de første gymnasklassene på Gjøklep etter at bygget hadde blitt utvidet. Nå hadde skolen plass til 150 elever, og med lov om videregående opplæring skiftet nå skolen navn fra yrkessskole til videregående skole.