Fremmedspråk

Gå direkte til

På studieforberedende programområde studiespesialisering og medier og kommunikasjon har eleven fremmedspråk.

Elevene kan fortsette med fremmedspråket han eller hun hadde på ungdomsskolen eller velge et nytt. Vi tilbyr spansk, tysk og fransk på alle nivåer. Elevenes valg når de begynner i vg1 er avgjørende for hvilke fremmedspråk og hvilke nivåer vi setter i gang.