Programfag studiespesialiserende

Gå direkte til

Under følger en oversikt over hvilke fagtilbud Holmestrand videregående skole har på studiespesialiserende utdanningsprogram.

Programfag i programområdet for realfag

 • Matematikk for realfag R1 + R2
 • Matematikk for samfunnsfag S1 + S2
 • Fysikk 1 og 2
 • Biologi 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi
 • Beregning av realfagspoeng:

Det gis inntil 4 tilleggspoeng for realfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Disse beregnes slik:

Alle programfag i programområde for realfag gir 0,5 realfagspoeng hver. I fagene Matematikk R2 og Fysikk 2 gis det 1 realfagspoeng. Du får maks. 4 tilleggspoeng.

Programfag i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi

 • Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter
 • Rettslære 1 og 2
 • Internasjonal engelsk og Samfunnsfaglig engelsk
 • Markedsføring og ledelse 1 og 2

Fremmedspråk

Skolen tilbyr fremmedspråkene tysk, fransk og spansk så langt det lar seg gjøre på alle nivå. Elever som har oppfylt kravene til obligatorisk fremmedspråk kan velge å fortsette med fremmedspråk på nivå III på Vg3. Dette gjelder elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen og som har fullført nivå II på Vg2. Dersom en elev tar nivå III i et fremmedspråk, gir dette 1 tilleggspoeng.

NB! For alle fagene tas det forbehold om nok søkere til å sette i gang tilbudet.