Forsering i matematikk på HSN

Gå direkte til

Neste skoleår starter 320 ungdomsskoleelever med matematikk 1T på Horten videregående skole og Nettskolen Vestfold. Tilbudet åpner for videre forsering i matematikk.
Håvard, Eirik, Åsne og Mathias får undervisning av faglærer Rafiq Belqaid på Horten vgs og Bjørn Jensen på HSN. Foto: Guro Huneide Hetland

Fire elever fra forskerklassen, 3Stf har allerede startet med matematikk (FE-MAT 1001 - Lineær algebra) på Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).