Forskerklassen 2STf på NTNU

Gå direkte til

Forskerklassen, 2Stf, har vært i Trondheim og besøkt NTNU, Vitensenteret og Vitenskapsmuséet.
Elever jobber med Arduino. Foto: Bjørn Sjøttem Nyborg

Elevene fikk en hel dag med programmering og bruk av Arduino. Takk til Nils Kristian Rossing og skolelaboratoriet på NTNUS.