Livsglede for eldre

Et foredrag om Livsgledepedagogikk og en introduksjon av arbeidet med Livsglede for eldre. De arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Randi P. Heimstad fra Livsglede for eldre holdt foredrag om Livsgledepedagogikk og introduserte oss for deres arbeid. Livsglede for eldre forklares som praksisnær opplæring som foregår i direkte møte med eldre gjennom trivselsskapende aktiviteter. Her bygger de på læreplanens mål, både i programfag og yrkesfaglig fordyping. De ser effekter som forsterket læring av teoriundervisning, større tverrfaglig forståelse av yrkesfag og økt yrkesfaglig kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger).

Meningsfylt arbeid

Den største vinningen er allikevel den opplevde livsgleden for både unge og eldre. Det å lære gjennom livsgledepraktiske oppgaver stimulerer kreativiteten, og gir elevene følelsen av å gjøre noe meningsfullt.

Livsglede for eldre Livsglede for eldre

Lærere melder ofte om at elever føler mestring og får verdifull anerkjennelse, både fra eldre og ansatte i eldreomsorgen. Alt dette påvirker elevenes selvfølelse i positiv retning, noe som igjen er bra for læringsevnen.

Livsglede for alle eldre

Deres visjon: Livsglede for alle eldre. Vi vil gi liv til årene, og fremme lysten til å leve. 
Deres slagord: Lev livet – livet ut! Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom.

Arrangementer

Biblioteket gjennomfører allsidige og spennende arrangementer for skolens elever og ansatte.

Kontakt

Biblioteket
Pedagogisk veileder Sissel Andreassen
Send epost
Tlf. 330 79 058

Emneord: Arrangementer