Ny kunst til nye Horten videregående skole

Gå direkte til

Parallelt med at bygget reiser seg i Lystlunden, har et kunstutvalg jobbet med kunsten i og rundt skolen.
Glassvegger: detalj fra modell til Vatnes skisseutkast Foto: Vestfold fylkeskommune

Utvalget ønsker seg kunst som kan bevege elevene ut av vaneforestillinger, anspore til kritisk tenkning, stimulere fantasien og innlevelsen og evnen til å stille spørsmål. Fra byggebudsjettet til Vestfold fylkeskommune er det satt av kr.4,2 millioner til kunstprosjekter.

En søknad til KORO, Kunst i det offentlige rom, har gitt prosjektet ytterligere kr.800.000,-

Etter en lukket konkurranse for 5 inviterte kunstnere, vant Siv Bugge Vatne med sitt forslag for glass til biblioteksveggene i skolen. Verket heter «Enda dypere» og er basert på en idé der en bit av Hortens maritime forskning og historie ligger til grunn.

Til uteområdet for skolen er den danske kunstneren Jeppe Hein invitert til å komme med et forslag til kunstprosjekt, spesielt tilpasset Horten vgs. og omgivelsene. Hein har akseptert oppdraget og vil komme med et utkast etter befaring til våren.

Begge kunstprosjektene skal være ferdige når skolen åpner dørene høsten 2019. Kunstutvalget har bestått av elever og ansatte ved skolen, arkitekt og landskapsarkitekt, fylkeskommunen og kunstkonsulenter.

Fakta:

Siv Bugge Vatne arbeider med skulpturer og objekter hvor utgangspunktet er historiske kilder, vitenskap og natur. Hun er født og oppvokst i Molde, bor i Oslo og arbeider i Vestfossen. Hun er utdannet ved Kunstskolen i Bergen, Gerrit Rietveld Academie i Nederland og Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har hatt flere offentlige kunstoppdrag: til Bestum skole, Austevoll vgs. og Maritime Fagskule, Høgskolen i Ålesund, Senja vgs. og Stavanger Universitet.

Jeppe Hein bor og har sin base i Berlin, mens han arbeider med prosjekter over hele verden: fra Singapore til Los Angeles. Fra de mest stedsspesifikke skulpturprosjektene til hans mye brukte social benches. I Norge er han kanskje mest kjent for sin store vann-installasjon i Kistefos skulpturpark.

KORO – Kunst i det offentlige rom, tildelte i høst 11 kunstprosjekter fra ulike deler av landet med til sammen 4 200 000 kroner. Horten videregående skole fikk tildelt nest høyeste sum.

Horten videregående skole skal samlokaliseres i Lystlunden. Den blir bygget som plusshus med høye miljøkrav og er utpekt blant landets 6 mest interessante, grønne byggeprosjekter. Skolen blir på ca. 18 000 m2.