Verdidebatt på dagsorden

Utgangspunktet for debatten var blant annet disse spørsmålene: Hvilket samfunn ser vi for oss i fremtidens multikulturelle samfunn? Hvilke verdier blir viktige for fellesskapet?

Biblioteket hadde en verdidebatt for klassene 2STA, 2STF, 3STA, 3STB og 3STC. Vi ønsket med verdidebatten og sette i gang viktige refleksjoner rundt våre fellesverdier, og utfordringene vi møter med ulike kulturer og referanser. Stikkord i forhold til debatten var blant annet: bruk av niqab/burka, ærekultur/sosial kontroll, integrering kontra assimilering.

Paneldeltakere

I panelet satt Æsæl Manouchehri som er generalsekretær i LIM (likestilling, integrering og mangfold). Katrine Smith Volle -  medlem av SSI (Senter for sekulær integrering) Bosatt i Egypt. Muhammad Mostafaei  - en kjent menneskerettighetsadvokat som flyktet fra Iran i 2010. Debattleder Ingalill Sandal.

Mange reflekterte, sterke og tøffe ungdommer møtte og utfordret panelet.

Det ble i tillegg tilbydt en frivillig skolevisning av filmen "Hva vil folk si", etter debatten torsdag 19. oktober kl. 14.15 på Horten kino.

Arrangementer

Biblioteket gjennomfører allsidige og spennende arrangementer for skolens elever og ansatte.

Kontakt

Biblioteket
Pedagogisk veileder Sissel Andreassen
Send epost
Tlf. 330 79 058

Emneord: Arrangementer