Utlånsreglement

Gå direkte til

Det er gratis å låne bøker/filmer og diverse fra biblioteket så lenge du leverer tilbake det du har lånt. Normal lånetid er 4 uker for bøker/lydbøker, mens filmer blir lånt ut 1 uke av gangen. Lånet kan fornyes hvis ingen står på venteliste.

Bøker, filmer og tidsskrifter som ikke leveres i tide blir purret etter følgende rutine:
1. og 2. gangspurring sendes som sms
3. purring sendes som erstatning/regning/faktura

Det er viktig at du sier ifra til oss på biblioteket hvis du bytter telefonnummer i løpet av skoleåret, siden vi sender ut purringer på sms.

Erstatningssummer er som følger:
Bøker: 350 kroner
Pocketbøker/billigutgaver: 150 kroner
Filmer: 200 kroner

Du er ansvarlig for det du låner. Ikke lån videre til andre!

Det er andre regler for utlån av gratis læremidler