Helsesøster

Gå direkte til

Anne Strømnes Jensen er skolens helsesøster. Hun er å treffe i Skippergata og i Bekkegata. Du kan kontakte helsesøster på It’s learning eller med sms til mobil 477 08 856.

Når er jeg å treffe?              

Helsesøster Anne Strømnes Jensen har trefftid på følgende dager:

Skippergata C115B: Kl. 08.00 – 15.30 på mandager og torsdager, samt fredager i partallsuker: kl. 08.00-14.00

Bekkegata R032: Kl. 08.00 – 15.30 på tirsdager og onsdager 

Hvor finner du meg?

Jeg er en del av skolehelsetjenesten. Jeg har kontor i BG og SG.
Bank gjerne på, så kan vi lage en avtale. Jeg har åpen dør når jeg er ledig.

En del av tiden min er jeg på farten for å ha samtaler eller møter andre steder. Derfor er det lurt om du sender oss en SMS eller e-post så svarer jeg så fort jeg kan.

Jeg kan treffes på tlf: 477 08 856.

Epost: anne-s-jensen@vfk.no

Hva kan helsesøster hjelpe deg med?

 • Ensomhet
 • Mobbing
 • Kjærlighetsproblemer
 • Selvmordsplaner
 • Overgrep
 • Vanskeligheter i forhold til foreldre
 • Prevensjon
 • Testing av kjønnssykdom
 • Bekymring for venner
 • Rusproblemer
 • Trenger å snakke med en voksen
 • Annet

Velkommen til en prat.

Psykisk helse:

Horten vgs, helsesøster og PP-tjenesten i Vestfold fylkeskommune samarbeider om å gi tilbud om oppfølging til elever som strever med lettere psykiske vansker. 

Les om Helsestasjon for ungdom på Horten kommunes hjemmesider: Helsestasjon for ungdom

Psykiatrisk ungdomsteam ( PUT ) er en avdeling innen spesialisthelsetjenesten, i Sykehuset i Vestfold. Målgruppa er ungdom fra 14 – 30 år. Aktuell problematikk er rus og psykiske lidelser . Det være seg egen problematikk, familie, venner eller temaer som berører  egen livskvalitet og funksjonsnivå. Hovedbehandling:  Individualterapi, utredning ,veiledning, evt. viderehenvisning til annen instans der behovet tilsier det.

Elever, lærere og foresatte kan treffe Marit Edland på Horten videregående skole. Hun kan kontaktes på tlf. 976 91 036.

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom. Her kan du få veiledning om prevensjon og seksuell helse. Du kan også få hjelp innen psykisk helse og andre helsespørsmål.

Helsestasjon for ungdom er åpen hver tirsdag kl 14.30-16.30. Der kan du treffe helsesøster og jordmor. Lege tilstede fra kl 15.00. Du kan også ta kontakt med helsesøster hver tirsdag på chat fra klokken 14.00-17.00. På chatten har du mulighet til å være anonym.

Helsestasjon for ungdom er for både gutter og jenter, og de som jobber der er vant til å prate om det meste. De har god kunnskap om seksuell helse, prevensjon og kjønnssykdommer, og om å prate om ting som kan være vanskelig og utfordrende i livet.

Du kan teste deg ved:

 • risiko for kjønnssykdom
 • mulighet for graviditet

Helsestasjon for ungdom holder til på Helsestasjonen, som ligger ved hovedinngangen på Rådhuset. Du trenger ikke bestille time på forhånd.

Er du bekymret for en venn?

Postadresse: Horten kommune, Helsetjenesten for barn og unge, Postboks 10, 3191 Horten

Kontakt 

Trude Tomasgård
Teamleder Ungdomsteam
Tlf: 975 50 432

FriskLiv Ung

Friskliv Ung gir tilbud til barn og unge mellom 12 og 18 år som ønsker hjelp og støtte med kosthold, fysisk og psykisk helse. Vi har både gruppe- og individuelle tilbud.

Les mer om FriskLiv Ung her

Vaksinasjon

Russetida forberedes ofte i lang tid og mye skal tenkes på og planlegges, men hva med helsa, - er den med på huskelista?

Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). Ungdom som skal delta i neste års russefeiring har særlig høy risiko for smitte, og Folkehelseinstituttet anbefaler alle å vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år, slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden.

Du må selv betale for vaksinen. De som ønsker vaksine vil få satt denne på skolen etter at betaling er registrert.

Les mer om vaksinering på folkehelseinstituttet sine sider

Huset

Åpent HUS gir ungdom et sted å være i sosiale trygge omgivelser. Vi gir ro til å gjøre lekser for gode samtaler og mulighet til å lære noe nytt.

Les mer om HUSET her