Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)

Gå direkte til

Hva er PPT?

PPT skal bidra til at ungdom/elever/lærlinger/lærekandidater med rett til videregående opplæring får differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring, samt personlig veiledning og råd i vanskelige livssituasjoner.

PPT samarbeider med lærere, rådgivere og helsetjenesten på skolen i forhold til oppfølging av elever og skolemiljø.


PPT har taushetsplikt vedrørende opplysninger vi får kjennskap til gjennom vårt arbeid.

Med en PPT-rådgiver kan du snakke om:

  • Faglige utfordringer
  • Skolemiljø
  • Personlige vansker

Velkommen!