Rådgivning

Rådgivning

Elevtjenesten er til for å hjelpe deg på mange ulike plan slik at du lettere skal komme gjennom ditt opplæringsløp på en god måte.

Du finner din rådgiver i Bekkegata og Skippergata avhengig av hvor du er elev. 

Elevtjenesten kan bistå med følgende:

  • Gi informasjon, rådgiving og veiledning i valg av yrke og utdanning.
  • Bistå med tilretteleggingsarbeid for elever med særskilte behov.
  • Veilede hvis du opplever vanskeligheter i livet som påvirker hverdagen og opplæringen din.
  • Finne rette hjelpeinstanser og formidler kontakt med disse.
  • Veilede i forhold til arbeid med godt lærings- og klassemiljø.

Kontakt oss

Avdeling Bekkegata

Trine Nygaard Golf. Kontor R118 i Bekkegata. 330 79 016, 90 76 74 29, trinego@vfk.no

Avdelingsleder for Elevtjenesten, spesialundervisning, Innføringstilbudet og Leder for Karrierenettverket i Horten 

Erik Skaane, Kontor R229 i Bekkegata, 330 79 013, 98 05 23 95, eriks@vfk.no

Rådsgiver for Vg2 og Vg3 Studiespesialisering, Vg3 Påbygging og Vg3 Idrettsfag

Tom Erik Brattbakk, Kontor R113 i Bekkegata og C115b i Skippergata, 330 79 009, 45 60 59 44, tom-erikb@vfk.no

Rådsgiver for Service og samferdsel, VG 1 studiespesialisering, VG1 og VG2 Idrettsfag og Innføringstilbudet.Koordinator for spesialundervisning

Avdeling Skippergata

Jan Arild Røed, Kontor C114 i Skippergata, 330 79 008, 91 72 65 03, janr@vfk.no

Rådsgiver for Teknikk og industriell produksjon, Elektro, Design og håndverk og ansvarlig for Utdannings- og yrkesveiledning og Sosialpedagogisk rådgivning

Bjørg Elin Kjendseth, Kontor C111 Skippergata, 330 79 043, 90 56 21 05, bjorgk@vfk.no

Rådgiver for AHT og Spesialpedagogisk koordinato, ansvarlig for Utdanning- og yrkerådgivning og sosialpedagogisk rådgivning

Hilde Øverjordet, Kontor C110 i Skippergata, 330 79 029, 92 46 92 91, hildeo2@vfk.no

Rådsgiver for Helse og oppvekstfag, Medier og kommunikasjon, Medieproduksjon

Aud Stenersen, Kontor C110 i Skippergata, 330 79 029, 40 41 37 32, auds@vfk.no

Rådsgiver for Helse og oppvekstfag, Medier og kommunikasjon, Medieproduksjon