Rådgivning

Rådgivning

Elevtjenesten er til for å hjelpe deg på mange ulike plan slik at du lettere skal komme gjennom ditt opplæringsløp på en god måte.

Du finner din rådgiver i Bekkegata og Skippergata avhengig av hvor du er elev. 

Elevtjenesten kan bistå med følgende:

  • Gi informasjon, rådgiving og veiledning i valg av yrke og utdanning.
  • Bistå med tilretteleggingsarbeid for elever med særskilte behov.
  • Veilede hvis du opplever vanskeligheter i livet som påvirker hverdagen og opplæringen din.
  • Finne rette hjelpeinstanser og formidler kontakt med disse.
  • Veilede i forhold til arbeid med godt lærings- og klassemiljø.

Kontakt oss

Vi er tilstede i både Bekkegata og Skippergata. Noen av oss har kontorplass begge steder.

Trine Nygaard Golf, Kontor C111 i Skippergata. 330 79 016, 90767429, trinego@vfk.no

Avdelingsleder for Elevtjenesten, leder for spesialundervisning og nnføringstilbudet.

 

Erik Skaane, Kontor R229 i Bekkegata, 330 79 013, 98052395, eriks@vfk.no

Rådgiver for Vg3 Studiespesialisering, Påbygg og Vg3 Idrettsfag

 

Tom Erik Brattbakk, Kontor R113 i Bekkegata og C114 i Skippergata, 330 79 009, 45 60 59 44, tom-erikb@vfk.no

Rådgiver for Service og samferdsel, Vg1 Studiespesialisering, Vg2 Idrettsfag og Innføringstilbudet.

 

Marte Christophersen, Kontor R118 i Bekkegata. 330 7904, 

Rådgiver for Vg1 Studiespesialiserende, Vg1 Idrett, Vg1 Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Arbeids- og hverdagslivstrening, Design og Håndverk samt SMI-skolen.  

 

Hilde Øverjordet, Kontor C110 i Skippergata, 330 79 029, 92 46 92 91, hildeo2@vfk.no

Rådsgiver for Vg2 Helsefagarbeider, Medier og kommunikasjon og Medieproduksjon.

 

Aud Stenersen, Kontor C110 i Skippergata, 330 79 029, 40 41 37 32, auds@vfk.no

Rådsgiver for Helse og oppvekstfag, Elektrofag, Medier og kommunikasjon og Medieproduksjon.