For elever og foresatte

Gå direkte til

Informasjon også for foresatte som har elever ved Horten videregående skole.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes for å gjøre skolen bedre.

Se informasjonsbrev

Fraværsgrense 

Videregående skoler har en fraværsordning med fraværsgrense. Dette betyr at det er en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær).

Informasjon om fraværsgrensen fra Utdanngsdirektoratet.

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold.

Inntak Vg2 og Vg3

Inntaksforskriften for videregående opplæring angir vilkårene for inntak til Vg2 og Vg3.

Opplæringslova § 6-28 - vilkår for inntak til

 • Vg2 må søkeren ha bestått (karakterene 2 eller bedre) i alle de fag som er fastsatte i læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også de fagene som ikke avsluttes i Vg1 og det ikke settes standpunktkarakter i.
 • Vg3 må søkeren ha bestått (karakteren 2 eller bedre) i alle de fag som er fastsatte i læreplanverket for programområdet Vg2 og utdanningsprogrammet Vg1, også de fagene det ikke settes standpunktkarakter i.

Elever som ikke fullfører og består sin opplæring og får karakterene 1 eller IV i enkelte fag, vil kunne risikere å ikke bli tatt inn som fulltidselev ved videre søk, fra Vg1 til Vg2 eller fra Vg2 til Vg3.  Hvis ikke alle fagene er bestått, kan elever søke seg inn som deltidselever eller søke om å bli behandlet individuelt. 

Skolen kan i enkelttilfeller vurdere om eleven har nok kompetanse til å kunne gå videre i opplæringsløpet.

Se inntaksforskriften

Lånekassen

Foresatte/verge skal signere avtalen om støtte til elever under 18 år. Elever over 18 år signerer avtalen selv.
Link til lånekassen

Samtykkeskjema

Horten videregående skole gir foresatte informasjon om fravær, karakterer, varsler og vesentlige forhold som gjelder selve skolesituasjonen. Når eleven fyller 18 år, endres samarbeidsformen. Informasjon fra skolen til foresatte kan fortsatt gis, men det krever samtykke fra eleven.


Link til samtykkeskjema

SkoleArena

Horten videregående skole bruker SkoleArena til å registrere elevens fravær, terminkarakterer og standpunktkarakterer. Fraværsoversikten viser i tillegg til fravær: merknader, varselbrev, registrerte fraværsmeldinger og felt for å legge inn en ny melding om framtidig fravær.

Som foresatt til elever under 18 år, kan du bruke SkoleArena med egen innlogging. Hvis eleven er over 18 år, må eleven først gi foresatte samtykke på samtykkeskjema.

Når foresatte er tilkoblet til SkoleArena, sendes varsler på e-post. Varslene skjer ved vurdering, elevresultat og dagens første fravær. Foresatte kan velge bort uønsket informasjon i Min profil når de er logget inn.

Hjelp og tilbakemeldinger
Pedagogisk service, Horten videregående skole, Liv-Toril Kvaløyseter, livtorilk@vfk.no

Innlogging

Registrering  som ny bruker (instruksjonsvideo øverst til høyre)

Veiledning for ny foresattbruker 

Skoleår i utlandet - utveksling

Dette må planlegges og du må skaffe deg informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har i forbindelse med et videre utdanningsløp her i Norge, når du kommer tilbake på Vg3.

Du må også gjøre deg kjent med om utdanningen er godkjent av skolemyndighetene. Du kan lese mer om Godkjenning av videregående opplæring i utlandet på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Før du reiser

Ta kontakt med pedagogisk service for informasjon om utveksling, krav til godkjenning og aktuelle utvekslingsorganisasjoner

 • Foreløpig søknad om Vg2 utland leveres skolen. Skjema får du hos pedagogisk service.
 • Forhåndstilsagn:
  Bekreftelse fra skolen som du kan sende til Lånekassen (skrives ut i april-mai)
 • Søk deg inn til Vg2 på VIGO.no innen 1. mars og heller takke nei til skoleplassen i juli.
 • Sett deg godt inn i fag du skulle ha hatt om du hadde blitt i Norge (se www.udir.no under læreplaner, finnes også på engelsk) og sammenlign med aktuelle fag på utvekslingsskole.
 • Ta ev. kontakt med en faglærer for mer detaljert informasjon om fag

Når du er i utlandet

 • For studiespesialiserende: Registrere fagønsker for Vg3 i januar/februar. Du får e-post med link til skjema fra pedagogisk service. Sjekk at skolen har din rette e-postadresse før du reiser.
 • Husk å søke deg inn til Vg3 innen fristen, ca 1. mars
 • Få med deg hjem dokumentasjon på hvilke fag du har hatt, timeomfang og karakterer, samt karakterskala.
 • Dokumentasjonen må være på engelsk. Ytterligere dokumentasjon om faginnhold kan bli etterspurt

Når du kommer hjem

Søk om godkjenning

 • Søknadsfrist: Så snart som mulig og senest innen 1. august.
 • Bruk søknadsskjemaet nedenfor, skoledokumentasjonen vedlegges
 • Godkjenning innebærer at eleven kan fortsette på neste nivå i Norge.
 • Det søkes om:
  - Godkjenning av enkeltfag som er bestått i Norge eller utlandet.
  - Godkjenning av hele opplæringsår fra utlandet.
 • For mer informasjon om godkjenning, se søknadsskjemaet

Skjema for søknad om godkjenning av opplæring i utlandet

Utdanningsdirektoratet - Godkjenning av videregående opplæring i utlandet

Den europeiske språkpermen

Den europeiske språkpermen benyttes som verktøy for skolens godkjenning av fremmedspråk, som norske elever har under utveksling i Vg2. Rammeverket er et internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av Europarådet inndelt i en skala med seks nivåer for vurdering av språkferdigheter. De felleseuropeiske ferdighetsnivåene gjør at man kan presentere sin språkkompetanse på en internasjonalt forståelig og sammenlignbar måte. Bruk skjema for egenvurdering før du reiser. Vis skjemaet til skolen du kommer til. Link til sjekklister.

Kontaktperson

Kontaktperson for Vg2 utland er Lill-Kristin Gundersen, leder av pedagogisk service.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?