Planer

Gå direkte til

Fagdager og prøveplaner

Det er innført fagdager for studiespesialiserende, påbygg, idrett og medier og kommunikasjon. Hver fredag har disse elevene fagdag hvor de får undervisning i samme fag hele dagen. Fagdagene rulleres i en periode på 7 uker.

I løpet av denne perioden vil en del av elevene få en fredag til studieøkt/ selvstudie. Disse fredagene vil bibliotek og klasserom være tilgjengelig på skolen. Veiledning kan avtales på forespørsel fra elev.

Lenker til oppdaterte oversikter:

Fagdager

Prøveplan

Skoledagen

1. økt fra 08.30 til 10.00

• Pausetid 15 minutter

• 2. økt fra 10.15 til 11.45

• Felles spisepause

• 3. økt fra 12.15 til 13.45

• Pausetid 15 minutter

• 4. økt fra 14.00 til 15.30

(Ringesignal 0830 - 1015 - 1215 - 1400)

Skoleruter

Skolerute 2017-2018
Måned  Antall dager     Ferier og Fridager / merknader 
August   12 Første skoledag: Onsdag16/8
September  21  
Oktober  17 Høstferie uke 40: 2/10 - 6/10
November  22  
Desember   14 Siste skoledag før jul: Onsdag 20/12
Januar  21 Første skoledag etter nyttår: Onsdag 3/1
Februar  15 Vinterferie uke 8: 19/2 - 23/2
Mars   17  Påskeferie: 26/3 - 30/3
April   21 Påskeferie: 2/4 
Fridag 30/4
Mai   17 Fridager: 1/5, 10/5 (Kr. Himmelfartsdag) 11/5, 17/5, 18/5 og 21/5 (2. pinsedag) 
Juni 

 13

Siste skoledag torsdag 21/6

Skolerute 2018-2019
Måned  Antall dager     Ferier og Fridager / merknader 
August   10 Første skoledag: Mandag 20/8
September  21  
Oktober  17 Høstferie uke 40: 1/10 - 5/10
November  22  
Desember   15 Siste skoledag før jul: Fredag 21/12
Januar  21 Første skoledag etter nyttår: Torsdag 3/1
Februar  15 Vinterferie uke 8: 18/2 - 22/2
Mars   21  
April   16 Påskeferie: 15/4 - 22/4 
Mai   19 Fridager: 1/5, 17/5, 30/5 (Kr. Himmelfartsdag) og 31/5  
Juni 

 13

Fridag: 10/6 (2. pinsedag)
Siste skoledag torsdag 20/6

 

Timeplaner

Her kan du søke opp timeplaner til klasser, ansatte og elever.