Transport

Gå direkte til

Buss

Vestfold Kollektivtrafikk har ansvaret for busstrafikken i området.

Skoleskyss

Enkelte elever har rett til fri skoleskyss, og kan søke om reisebevis/skolekort. Se link under hvem dette gjelder for. Øvrige elever kan kjøpe ungdomskort, som er et rimeligere månedskort for kollektivtransport i Vestfold.

Elever med rett til fri skoleskyss må selv søke direkte i Skyssweb hos Vestfold kollektivtrafikk, så snart man har takket ja til skoleplass. Har du spørsmål om skoleskyss eller behov for hjelp til utfylling av nettsøknaden, ta med din PC og kontakt resepsjonen.

Søknad om skoleskyss på VKT

Parkering ved skolen

Beskrivelse av parkeringsordningen

Informasjon om ordningen er skiltet på parkeringsplassene i BG og SG.

 • Det er egen parkeringsautomat for ansatte.
 • Ved betalt parkeringsavgift kan man også parkere ved fylkeshuset, Greveskogen vgs, Thor Heyerdahl vgs, Sandefjord vgs og Færder vgs.
 • Gratis parkering for besøkende på 2 merkede gjesteparkerings-plasser i Bekkegata 2 og Skippergata 6. Som besøkende regnes alle utenom skolens ansatte, elever og studenter. Besøkende må hente parkeringslapp i resepsjonen, ellers kan de få parkeringsgebyr.

Når de merkede gjesteparkeringsplassene er opptatt, så brukes ordinære parkeringsplasser av besøkende. På ordinære parkeringsplasser må besøkende betale parkeringsavgift.

 • Inntekter går til miljøformål ved skolen.

Takster vedtatt av fylkesadministrasjonen

 • Pr. dag: kr. 20,-
 • Etter kl. 12.00: kr. 10,-
 • Pr. uke: kr. 100,- Gjelder i 7 dager medregnet helg fra og med dagen dere har kjøpt den.
 • Pr. måned (20 virkedager) kr 340,- Da er 15 % rabatt trukket fra. Månedsbilletten gjelder i 30 dager fra og med dagen den er kjøpt.
 • Det er ikke anledning til å kjøpe årskort eller halvårskort
 • El-bil med EL skilter parkerer gratis. Hybrider og ladbare hybrider må betale.
 • Det må betales parkeringsavgift på hverdager mellom klokken 07.00 og 16.00, mandag til fredag
 • Kvittering for betalt parkeringsavgift settes i ruta på bilen sammen med parkeringsoblatet
 • Alle billetter kjøpes på parkeringsautomaten som er satt opp for skolens ansatte og besøkende
 • Horten Parkering AS har i Skippergata egne parkeringsautomater for parkerende som ikke er ansatt på Horten vgs.
 • Manglende P-bevis og manglende parkeringsavgift i bilen vil gi kontrollavgift fra Horten Parkering AS.

 Hvor er det anledning å parkere

 • Billetten kan brukes på alle skolens parkeringsplasser i BG, SG og Hortenshallen i tidsrommet kl. 07.00-16.00, mandag til fredag. Etter kl. 16.00 og i helgene kan man stå gratis rundt SG-bygningen og på skolens parkeringsplasser i BG.
 • Hvis dere parkerer på parkeringsplassene nedenfor SG-bygningen mot sjøen, må dere ha betalt kr 20 eller kr 10 frem til kl. 18.00, mandag til fredag. På denne parkeringsplassen gjelder Horten Parkering AS sine regler for betaling lørdag og søndag.
 • Ved Hortenshallen er det en parkeringsautomat tilhørende Horten Parkering AS som det koster kr 20,- pr dag. Hvis dere parkerer der og har skolens parkeringskort, kan dere også parkere på skolens parkeringsplasser i BG og SG.
 • Det er ikke anledning til å parkere i skolegården i BG for andre enn servicebiler og biler med spesiell tillatelse i tidsrommet kl. 07.00-16.00, mandag til fredag. Det er også kontroll på biler i skolegården i BG av Horten Parkering AS.
 • Det er lov til å kjøre inn i skolegårdene på Bekkegata og foran hovedinngangen i Skippergata for å levere varer
 • Oppmerkede parkeringsplasser for forflytningshemmede på begge bygg er reservert for skolens ansatte og besøkende. Se punkter om parkeringsplasser for forflytningshemmede nedenfor.

Parkeringsplasser for forflytningshemmede

 • 2 parkeringsplasser for forflytningshemmede i innkjøring til hovedinngangen til Skippergata
 • 2 parkeringsplasser for forflytningshemmede i skolegården på Bekkegata

Besøkende:

Forflytningshemmede får parkere gratis på skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. De må ha skolens kort for bruk av skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. Dette kortet får de ved henvendelse i skolens resepsjoner.

Ansatte:

Ansatte med offentlig parkeringskort for forflytningshemmede får parkere gratis på skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. I tillegg må de ha skolens kort for bruk av skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. Dette kortet får de ved henvendelse i skolens resepsjoner.

Elever:

Elever med offentlig parkeringskort for forflytningshemmede får parkere gratis på skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. I tillegg må de ha skolens kort for bruk av skolens parkeringsplasser for forflytningshemmede. Dette kortet får de ved henvendelse i skolens resepsjoner.

 

Ladestasjonene for el-bil

6 ladestasjoner for el-bil på hver avdeling.

 • Ladestasjoner for el-bil vil bare bli for skolens ansatte og besøkende, men skolens parkeringskort må brukes på disse plassene også.
 • På ladestasjonene for el-bil er det montert tidsur, så de er bare i drift i tidsrommet kl. 07.00 og 16.00 mandag til fredag. Ladestasjonene virker ikke utenom disse tidene.

 

Hvis feil på parkeringsautomatene

Hvis det er feil på parkeringsautomaten må de parkerende selv ringe nummeret som står på parkeringsautomaten for service.

 

Kontrollavgift fra Horten Parkering AS

 • Det er hver enkelt ansattes/elevs/besøkendes ansvar å sørge for at riktig kort og betalingsbevis ligger synlig i bilruten til enhver tid.
 • Overtredelse av parkeringsreglene vil medføre kontrollavgift fra Horten Parkering AS.