Om oss

Gå direkte til

Horten videregående skole har totalt ca. 1050 elever og ca. 200 ansatte.

Bildet over viser hvordan skolebygningen skal se ut ved skolestart 2019.

Skolen tilbyr videregående opplæring innenfor 8 ulike utdanningsprogrammer. I tillegg har skolen ansvar for fengselsundervisning og et eget ressurssenter. Vi samarbeider med Horten kommune og Horten natursenter, et ressurssenter som brukes til opplæring innen naturvitenskaplige fag. Skolen har en sentral beliggenhet i Horten, og har et veletablert eksternt samarbeidsnettverk.

Vi har fokus på digital arbeidsform og er opptatt av medbestemmelse og medvirkning på alle nivåer, og setter fagutvikling og kunnskapsformidling i sentrum. Horten videregående skole er en lærende, utviklingsorientert og dynamisk organisasjon.

Vi har et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte, og oppnår gode resultater. Våre medarbeidere er kvalitetsbevisste og ønsker utvikling. Vi gir rom for personlig utvikling hos den enkelte medarbeider, og nye initiativ og ideer verdsettes.

Skolen er en kombinert videregående skole beliggende i Horten i Vestfold.

I 2017 ble det laget reklamefilmer om yrkesfag og studieforberedende. Det er også laget en film om den nye skolen som skal stå ferdig i 2019.

Ansatte 

Vi er omtrent 220 ansatte på Horten videregående og du finner kontaktinformasjon til alle her. 

Finn en ansatt

Kart over skolebyggene

Frem til nytt skolebygg står ferdig i Oregata/Strandpromenaden i nordenden av Lystlunden høst 2019 har skolen to lokaliseringer, henholdsvis Bekkegata og Skippergata.  

Ledelsen

Skolens ledelse

Rektors lederteam (RLT) fra venstre:

Studierektor Kirsti Ingunn Hagen Røed kirstir@vfk.no, tlf 95256023

Stabsleder Lill-Kristin Gundersen lillkristing@vfk.no tlf 90999380

Stabsleder Bjørn Halvard Berget bjornbe@vfk.no, tlf 90179127

Konstituert rektor Liv Marit Hansen livh@vfk.no, tlf 93425114

Prosjektrektor Gisle Birkeland gisleb@vfk.no, tlf 94881316

Stabsleder Anita Hauger Viken anitah@vfk.no, tlf 48004624

Studierektor Mette Ingels mettei@vfk.no, tlf 97547637

Navigasjonskart

Klikk for å bla i navigasjonskartet

Miljøet ved Horten videregående skole bærer preg av kunnskap og læringslyst, respekt og likeverd uavhengig av utdanningsprogram. Vi praktiserer og utvikler en moderne lærerrolle gjennom fokus på faglig utvikling, tverrfaglig samarbeid og elevmedvirkning. Ansatte ved Horten videregående skole har stor endringsvilje og energi. Vi bruker ny teknologi i opplæringen, varierte arbeidsmåter og vurderingsformer. Resultater viser at ansatte og elever har høy trivsel på Horten videregående skole. Felles verdigrunnlag er en viktig del av Vestfold fylkeskommunes plattform for lederskap og medarbeiderskap.  Horten videregående skole er en del av dette fellesskapet og vil at verdiene åpen, modig, rettferdig og profesjonell skal komme til uttrykk gjennom det vi sier og gjør. Elevenes læringsmål må baseres på evner og forutsetninger, og disse målene vil vi at de skal nå gjennom medvirkning og i samarbeid med de foresatte.

Nye Horten videregående 

Nye Horten videregående skole bygges nå og står ferdig til skolestart 2019. Du kan lese mer her. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?