Opplæring i kriminalomsorgen (OIK)

Gå direkte til

Opplæring i kriminalomsorgen

Horten videregående skole er ansvarlig for undervisningen ved Bastøy fengsel og i Nordre Vestfold fengsel med avdelingene Hof og Horten.

Til sammen er det omtrent 250 innsatte ved de tre fengslene. Den som soner i et norsk fengsel, har minst samme rettigheter til opplæring som man ville hatt utenfor murene. I tillegg pleier vi å ta med alle som vil dersom det er plass, og gjennomførbart for fengslet.

Skolen samarbeider med arbeidsdrifta for å kunne tilby en opplæring innen yrkesfag som passer den enkelte best mulig. Realkompetansevurdering kan være et ledd i dette arbeidet hvis du har et ønske om å oppnå sluttkompetanse innen et fag. Voksne (over 24 år) som har fullført grunnskole men ikke videregående opplæring, har rett til å få realkompetansevurdert sine kunnskaper og ferdigheter for å få tilpasset opplæring. Dette er uavhengig av om kunnskapene/ferdighetene er ervervet gjennom skole, kurs, ”svart” eller ”hvitt” arbeid. Innsatte med utenlandsk bakgrunn har den samme rettigheten, hvis de har oppholdstillatelse. Med godkjent realkompetanse kan du få kortere opplæringstid og en raskere vei til vitnemål/fagbrev.

I samarbeid med arbeidsdrifta kan skolen også lage praksisattester for arbeidet innsatte har hatt i soninga. Attesten blir da knyttet opp mot kompetansemål i læreplanen for det aktuelle faget. Dette er viktige attester i forhold til videre arbeid, yrkesopplæring eller studier.

Skoleavdelingen har skolerådgiver i alle tre fengsler som hjelper til med dette og andre spørsmål du måtte ha.

Opplæringen vi tilbyr består av noen faste kurs/fag, andre vurderes satt opp etter ønsker og behov. Skoleavdelingen er godkjent som testsenter for Norsk Test; datakortet og båtførerprøven.

Bastøy

Skolen på Bastøy har skolekontor i første etasje i kirkebygget, og har undervisningsrom i ulike bygg. I samarbeid med fengslet tilbyr skolen opplæring i flere yrkesfag, fellesfag, kortere og lengre kurs som er nyttige i et framtidig yrkesliv samt noe oppfølging av privatister. Vi legger til rette så godt vi kan for at innsatte skal få muligheten til å oppnå kompetanse i ønsket fagområde. For noen betyr dette tett oppfølging med lærer, for andre egne studier og lån av bøker. Slagordet vårt sammen med fengslet er: Sitt ikke på vent, bli kompetent! 

Vi har et selvstudierom med åtte plasser med DFS, desktop for skolen (internett for innsatte). I tillegg har vi en utlånsordning for pc-er på rommet. Private pc-er må det søkes fengslet om å få med inn, og vil vanligvis tillates for bærbare pc-er, som fengslet da installerer kontrollordninger på.


Tilbudet på Bastøy består vanligvis av (2017):

 • Datakurs; datakortet, DAK/Inventor, pc-verksted.
 • Tømreropplæring; fire dager praksis, en dag tømrerteori.
 • Naturbruk; enkeltfag etter behov (bl. a. naturbasert produksjon, naturbasert aktivitet).
 • Matematikk på alle nivå, norsk, engelsk, naturfag, historie, samfunnsfag og fysikk.
 • Norsk og engelsk for minoritetsspråklige
 • Hverdagsmatematikk/regning.
 • Grunnleggende lesing og skriving
 • Musikk; teori og øvelser med lærer en kveld i uka, mulighet for mye egentrening i tillegg. Bastøy har eget ”Blueshus” og band.
 • Oppfølging av privatister/plass i selvstudierommet.

 

Hof

Skolen holder til i kontor, klasserom og grupperom i andre etasje i fritidsbygget. Det er ikke så stor skoleavdeling på Hof, men de 1-3 lærerne som er der gjør et bredt spekter av oppgaver/fag. Det er ikke tilgang til pc-er utenom skoletiden i klasserommene.

 

Tilbudet på Hof består vanligvis av (2017):

 • Datakurs/datakortet
 • Norsk eller engelsk for minoritetsspråklige
 • Personlig økonomi
 • Jobbsøkerkurs
 • Veiledning, og noe undervisning, i enkelte fellesfag
 • Oppfølging av privatister/plass i selvstudierom

 

Horten

Skolen har kontor i første etasje og klasserom i andre etasje. Dette er vår minste skoleavdeling, med vanligvis én lærer på jobb om gangen. Elevene får lov til å bruke pc på cella på dagtid.

 

Tilbudet i Horten består vanligvis av (2017):

 • Dataopplæring som er modulbasert med tanke på innsatte med korte dommer
 • Noe veiledning innen fellesfag
 • Oppfølging av privatister