Nye nettsider

Gå direkte til

Tar et solid digitalt løft med nye nettsider

1. mars lanserer Vestfold fylkeskommune hele 17 nye nettsider. De forrige nettsidene så dagens lys i 2013. Siden den gang har kravene til digitalisering i det offentlige økt kraftig. Digital dialog med brukerne er en forutsetning for at fylkeskommunen skal ivareta åpenheten og samfunnsoppdraget som regional utviklingsaktør.

Les mer her