Foredrag 9.januar med Alex fra Seigmen

Alex holder foredraget "Mestring og motivasjon" kl. 11:00 i skolens kantine.