Læringsmiljø og informasjon om skolen

Gå direkte til

Læringsmiljøet

Læringsmiljøet er kjernen i vår drift, og noe vi aldri slutter å ha fokus på.

Våre dyktige lærere og veiledere tar dine evner og forutsetninger på alvor, og de tilrettelegger for en tilpasset, variert og trygg læringsprosess. Vi er opptatt av å skape et sosialt og hyggelig miljø, som du vil trives i.

I starten av skoleåret jobber vi med å oppnå gode relasjoner og trygge læringsmiljøet. Det gjør vi blant annet ved å avklare forventninger og roller, samt skape kultur for læring. I denne perioden fokuserer vi også på ulike læringsstrategier og studieteknikk, som en oppvarming til studietiden og for at du skal kunne utnytte ditt potensiale

Med mange års erfaring med opplæring av voksne har vi endt opp med klassestørrelser på mellom 15 og 25 elever, avhengig av fag.

Fagene våre er komprimerte. Det vil si færre timer undervisning sammenlignet med tilbud som gis i andre videregående skoler. Bakgrunnen for komprimeringen er at våre deltakere er voksne. Dermed har de tilegnet seg kunnskap, erfaring og ferdigheter gjennom for eksempel arbeid og utdanning. Dette kan erstatte deler av læreplanenes innhold.

Vi benytter læringsplattformen itslearning. Her ligger planer for faget, læreplaner og læringsmål lett tilgjengelige, og kommunikasjon med lærere og andre deltakere er enkelt.

Er du deltaker på dagtid har du en kontaktlærer, som er din primærkontakt gjennom hele skoleåret. I starten av hver termin avholdes et møte med kontaktlæreren. Her snakker dere om viktige sider rundt det å være deltaker, og du får mulighet til å legge fram ting du mener det er viktig for oss å vite om deg. Faglæreren tar gjennom skoleåret initiativ til samtaler med hver enkelt for å sikre at læringstrykket holdes oppe. I tillegg til kontaktlærer, har skolen også ulike støttefunksjoner som servicekontor, elevtjeneste og IKT-avdeling.

Alle klasser har tillitsvalgt. Med tillitsvalgt oppnår vi medbestemmelse og temperaturmåling på lærings- og arbeidsmiljø ved Kompetansebyggeren. To ganger i skoleåret gjennomfører vi også evalueringer, som fanger opp forhold vi må bli bedre på. Godt læringsmiljø er noe vi skaper sammen.

Rundt om i lokalene henger husreglene, som er utviklet i samarbeid med deltakerne. Disse skal bidra til å sikre et godt læringsmiljø i klasserommet, slik at man får utnyttet arbeidstiden og opprettholdt  konsentrasjonen.

Skolereglementet  blir gjennomgått ved oppstart og skal signeres av alle deltakerne. Reglementet inneholder forventninger og krav til både KBV og deltakere, og det danner rammene for å ivareta et godt læringsmiljø.

Skolen kan også bidra til å støtte ulike sosiale tiltak i samarbeid med deltakerne. Dette kan for eksempel være støtte til julebord, sommeravslutning eller andre tiltak deltakerne ønsker å sette i gang.

Kompetansebyggeren har sentral beliggenhet i naturskjønne omgivelser. Vi kan tilby lyse og trivelig lokaler med blant annet kantine, stillerom, grupperom og sosiale soner. I fellesarealene har vi også PC-er deltakerne kan benytte seg av. Det er også mulig å bruke lokalene til skolearbeid utenom undervisningstid.

Kontaktlærer

Ved skolestart vil du få tildelt en kontaktlærer, som er din primærkontakt gjennom hele skoleåret. I starten av hver termin vil du og kontaktlærer møtes til en samtale, hvor fokus er viktige sider rundt studiet. Du får også mulighet til å legge fram informasjon du mener vi bør kjenne til. Har du behov for endring i opplæringsløp, må du informere kontaktlærer og signere på endringsskjema.

Bekreftelser

Dersom du trenger en bekreftelse på at du går på Kompetansebyggeren Vestfold, kan du be om dette ved å sende oss en mail der du oppgir navn, fødselsdato og hvilken klasse du går i. Du bør også skrive hva bekreftelsen skal benyttes til. Mailen sendes til kbv@vfk.no.

Merk at du kan benytte enkeltvedtaket du har fått i posten, eller de mailene du har mottatt fra oss om oppstart som bekreftelse på din skoleplass hos oss.

Parkering

Tønsberg

Parkering er avgiftsbelagt. Parkeringsbillett kjøpes på parkeringsplass i enden av Fjordgaten (Micasa), eller på kommunal parkering foran skolens hovedinngang (østsiden av bygget, mot hovedvei). Oppmerkede plasser tilknyttet bygget er forbeholdt ansatte med parkeringsbevis. Parkering på ansattes plasser medfører borttauing for eiers regning. Etter kl. 16.00 kan alle parkere på våre egne parkeringsplasser nord og sør for bygget.

Du finner sykkelparkering til høyre for skolens hovedinngang i Nordbyen 40, langs bygget.

Sandefjord

Parkering er avgiftsbelagt ved paviljongen Parkeringsbillett kjøpes på parkeringsplass vest for bygget. Gratis parkering på grusplassen ved Bugårdsparken.
 
Du finner sykkelparkering langs paviljongen.

Kantine

Tønsberg

Kantina ligger i første etasje og er for elever og ansatte i Nordbyen 40.
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 08.00-14.00
Torsdag og fredag kl. 08.00-12.00

Sandefjord

Kantina ligger i første etg. inne på SVGS er for elever og ansatte.
Åpningstider: 0745-13.00 alle dager

Røyking

Tønsberg

Det er røykfritt område ved hovedinngang og langs østsiden av bygget. Røyking skal kun skje på anviste områder (to røykeskur på vestsiden av bygget).

Sandefjord

Det er røykfritt område på hele SVGS. Røyking skal kun skje på anviste områder sør for parkeringsplassen (rødt hus ved Kolonihagen).