Elevtjenester

Gå direkte til

Elevtjenesten skal hjelpe deg til å mestre ulike sosiale, fysiske og /eller psykiske utfordringer i skolehverdagen og i studiene.

Kontaktinformasjon

Elevtjenesten har åpent mandag til torsdag, kl. 08:00 til kl. 14:00 etter avtale.

Kontaktpersoner:

Epost: adrianca@vfk.no (Adrian Carr for deltakere i Tønsberg)

Epost: gabriellesh@vfk.no (Gabrielle Hansen for deltakere i Sandefjord/Larvik)

Vi kan også nås på tlf 33 30 93 00

Spesialpedagogisk veiledning

Elevtjenesten ønsker å hjelpe deg med å finne deg til rette på Kompetansebyggeren Vestfold (KBV).

Det vil si at vi kan hjelpe deg med å kartlegge eventuelle utfordringer du har, kartlegge dine ressurser, hva skolen kan bidra med og om det er behov for andre hjelpeinstanser.

Elevtjenesten samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste Vestfold.

Spesialpedagogisk tilrettelegging

Lese- og skrivevansker

Lydbøker

Pensum på lyd kan være et godt hjelpemiddel til deg som strever med lesning. Vi kan være behjelpelige med å søke om lånerett.

Noen forlag tilbyr lydfiler på deres bøker. Finnes digital fagbok i ditt fag, anbefales disse fremfor papirversjon, gir også mulighet til å forstørre teksten.

Skrivestøtteprogram

LingDys, LingRight og Textpilot er lese- og skriveverktøy i norsk og engelsk som er nyttige for deg med lese- og skrivevansker. Ønsker du å vite mer om ulike muligheter for støtteprogrammer se Dysleksiforbundets nettside.

Du kan søke NAV hjelpemiddelsentral om å få tilgang til skrivestøtteprogrammene.

AD/HD eller ADD

Dersom du har behov for tilrettelegging, finnes det ulike muligheter for dette. Kompetansebyggeren Vestfold tilbyr veiledning, tilrettelegging og oppfølgingssamtaler. Vi kan hjelpe deg med:

-Å strukturere studiehverdagen

-Informasjon til faglærer

-Hjelp til mestring

Pensum på lyd

Har du AD/HD eller ADD og strever med å holde fokus når du leser, kan det være til hjelp å lytte til pensum, samtidig som du følger med i boken. Da stimulerer du to sanser samtidig, og det blir lettere å få med innholdet i det du leser. Nettressurser via forlaget er også en mulighet.

Ta kontakt om du trenger hjelp til å bestille lydbok.

Forelesningsnotater tilgjengelig på forhånd: Spør faglærer om det er mulig å få notater før forelesninger hvis det kan hjelpe deg.

Utsettelser/ekstra tid

Du kan få utsatt frist på obligatoriske øvinger og oppgaver, samt utvidet tid med 20% ved prøver over 3 timer. Det er faglærer som vurderer behovet.

Oppfølgingssamtaler

Du er velkommen til en samtale og oppfølging underveis i studiet. Ikke nøl med å ta kontakt om det er ting du lurer på eller har behov for å snakke om. Det er ofte lurt å kontakte oss før situasjonen blir for vanskelig, slik at vi sammen kan finne løsninger.

Voksne elever har ikke krav på særskilt opplæring, kun særskilt tilrettelegging

Særskilt tilrettelegging

  •     Forlenget tid på enkelte prøver/eksamener
  •     Bruk av PC på prøver/eksamener*
  •     Opplest prøve
  •     Muntlig høring/muntlig supplering ved prøver
  •     Tilrettelegging på privatisteksamen*


*Eksempler på tilrettelegging under eksamen:

  •     Forlenget tid
  •     Bruk av PC
  •     Opplest eksamensoppgave
  •     Tilrettelagt programvare


Spesielle behov under eksamen vurderes individuelt, ut ifra person og situasjon. I tillegg til at det settes fokus på at de faglige kravene skal ivaretas.

Søknadsskjemaene kan du få via din kontaktlærer eller Elevtjenesten

Søknadsskjema særskilt tilrettelegging for privatister – (forlenget tid på heldagsprøver, bruk av pc, fritak sidemål)
Søknadsskjema om fritak vurdering sidemål – (gjelder kun søknad om fritak sidemål)
Søknadsskjema for tilrettelegging privatisteksamen – søknadsfrister er 15. september og 15. februar hvert år.
Søkndsskjema knyttet til ekstra stipend for søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemning – søknadsfrister er 15.november  og 15. mars hvert år i Lånekassen.

Dokumentasjon fra spesialist er påkrevd for å få godkjent særskilt tilrettelegging. Ta med dokumentasjon fra spesialist når du kommer til samtale hos Elevtjenesten.

Elev- og lærlingombud

Hva kan Elev- og lærlingombud gjøre for deg?

Ombudet er der for å ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten. 

Ta kontakt med Geir Eidsvåg, 
Tlf: 481 79 742
E-post: geirei@vfk.no

Mer informasjon på nettsiden Elev- og lærlingombud

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?