Barne- og ungdomsarbeider

Gå direkte til

Barne- og ungdomsarbeiderutdanningen gir deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som vil gi deg formelle kvalifikasjoner til å bli barne- og ungdomsarbeider.

Praktisk informasjon 

 

Start August eller januar med eksamen året etter
Tid

Fra 2-4 dager i uka avhengig av opplæringsbehovet ditt.

Undervisningstiden er fra kl 0820 - 1355.

Slutt Eksamen ett år etter oppstart, juni og desember.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

 

Dine jobbmuligheter

Som barne- og ungdomsarbeider får du kvalifikasjoner til å arbeide ved blant annet følgende institusjoner:

•        Barnehage

•        Sfo/ barneskole

•        Ungdomsskole

•        Videregående skole

•        Ungdomsklubb.

 

De fleste jobbmulighetene finnes i barnehage, barneskole og sfo. Om du arbeider i for eksempel ungdomsskole eller videregående skole vil jobben din bestå av å følge opp enkeltelever eller små grupper av elever i samarbeid med en lærer.

  

Opplæringsløp

Vi tilbyr nå vg1 Helse og oppvekst over ett år, og Vg2 over ett år.

I tillegg til vanlig undervisning skal alle elevene ha det som kalles Prosjekt Fordypning, som omfatter i alt 168 timer med praksis med tilhørende skriftlige oppgaver. Praksisen kan gjennomføres på praksissteder hvor yrkesutøvelsen har fokus på et av yrkene nevnt ovenfor.

På Vg1 har du programfagene helse, yrke, kommunikasjon samt yrkesfaglig fordypning.

På vg2 barne-, vil du ha programfagene helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse, kommunikasjon og samhandling og yrkesfaglig fordypning. Trenger man fellesfag tas dette samtidig.

 

Eget tilbud - nettskole

For deg som er praksiskandidat, kan du benytte deg av vårt tilbud med egen nettskole i faget. Du vil få fullverdig opplæring på vg3-nivå gjennom vår nettskole og med oppfølging av lærer på alle innleveringer og spørsmål underveis. Du melder deg opp til vg3-eksamen, som er en 5-timers skriftlig eksamen.

Ta kontakt for mer informasjon om dette tilbudet!

Søknadsskjema

 

Slik jobber vi

Vi bruker flere ulike og varierte arbeidsformer i kurset. Eksempler på dette kan være undervisning, gruppearbeid, faglige diskusjoner og arbeid med individuelle oppgaver.

For oss er det viktig å følge opp hver enkelt elev ut fra hvilke behov eleven har. Vi tilrettelegger for dette ved at elevene kan sende inn oppgaver og motta veiledning underveis i arbeidsprosessen.

 

Praksis

Du er selv ansvarlig for å skaffe deg praksis enten som praksiskandidat eller lærling. Før oppstart vil du få veiledning om ha som gjenstår av praksis og hvilken type praksis som er relevant i faget.

 

Eksamen

Etter endt utdanning skal du opp til en tverrfaglig eksamen med fagkode BUA2004. Denne eksamen arrangeres lokalt i desember og juni på skolen vår.

Praksiskandidater melder seg selv opp til privatisteksamen, en 5 timers skriftlig eksamen med fagkode BUA3102, på privatistweb.no

 

Video

  

Om du ønsker veiledning om veien videre, kan du ta kontakt med Servicekontoret via sentralbord på telefon 33 30 93 00 eller e-post Kbv@vtfk.no 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?