Barne- og ungdomsarbeider

Gå direkte til

Barne- og ungdomsarbeiderutdanningen gir deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som vil gi deg formelle kvalifikasjoner til å bli barne- og ungdomsarbeider.

Informasjon, priser og påmeldingsskjema

 

Start August eller januar med eksamen året etter
Tid

Fra 1-3 dager i uka avhengig av opplæringsbehovet ditt.

Undervisningstiden er fra kl 0820 - 1450.

Slutt Eksamen ett år etter oppstart, juni og desember.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

 Priser og påmeldingsskjema

Dine jobbmuligheter

Som barne- og ungdomsarbeider får du kvalifikasjoner til å arbeide ved blant annet følgende institusjoner:

•        Barnehage

•        Sfo/ barneskole

•        Ungdomsskole

•        Videregående skole

•        Ungdomsklubb.

 

De fleste jobbmulighetene finnes i barnehage, barneskole og sfo. Om du arbeider i for eksempel ungdomsskole eller videregående skole vil jobben din bestå av å følge opp enkeltelever eller små grupper av elever i samarbeid med en lærer.

  

Opplæringsløp

Vi tilbyr nå vg1 Helse og oppvekst. Vg 1 kan da være aktuelle for de som ønsker elevstatus innen Helse og oppvekstfagene, og har som mål å bli:

•Ambulansearbeider

•Apotektekniker

•Barne- og Ungdomsarbeider

•Fotterapeut

•Helsefagarbeider

•Helsesekretær

•Hudpleier

•Ortopedtekniker

•Tannhelsesekretær

 

I tillegg til vanlig undervisning skal alle elevene ha det som kalles Prosjekt Fordypning, som omfatter i alt 168 timer med praksis med tilhørende skriftlige oppgaver. Praksisen kan gjennomføres på praksissteder hvor yrkesutøvelsen har fokus på et av yrkene nevnt ovenfor.

På Vg1 har du programfagene helse, yrke, kommunikasjon samt yrkesfaglig fordypning. Fellesfagene er matematikk og naturfag.

På vg2 barne-, vil du ha programfagene helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse, kommunikasjon og samhandling og yrkesfaglig fordypning. Tilhørende fellesfag er norsk, samfunnsfag og engelsk.

 

Slik jobber vi

Vi bruker flere ulike og varierte arbeidsformer i kurset. Eksempler på dette kan være undervisning, gruppearbeid, faglige diskusjoner og arbeid med individuelle oppgaver.

For oss er det viktig å følge opp hver enkelt elev ut fra hvilke behov eleven har. Vi tilrettelegger for dette ved at elevene kan sende inn oppgaver og motta veiledning underveis i arbeidsprosessen. Vi har også satt av en dag i uken hvor vi arbeider etter en studiesentermodell. Da kan elever som har behov komme på skolen og arbeide med faget under veiledning av en faglærer.

 

Praksis

Du er selv ansvarlig for å skaffe deg praksis enten som praksiskandidat eller lærling. Før oppstart vil du få veiledning om ha som gjenstår av praksis og hvilken type praksis som er relevant i faget.

 

Eksamen

Opplæringsløpet avsluttes med en 5 timers tverrfaglig eksamen. Fagkoden er BUA-3102 og Eksamenskontoret i Vestfold er arrangør av denne eksamensformen. Elevene må selv melde seg opp og betale eksamensavgift gjennom www.privatisweb.no .

Om du har elevstatus skal du i tillegg opp til en tverrfaglig praktisk eksamen med fagkode BUA-2004. Denne eksamenen arrangeres lokalt i desember og juni, og eksamensavgiften er derfor inkludert i kursavgiften.

Video

  

Om du ønsker veiledning om veien videre, kan du ta kontakt med Servicekontoret via sentralbord på telefon 33 30 93 00 eller e-post post@vfk.no 

Publisert: 27.11.2017

Oppdatert: 08.03.2018