Byggdrifter

Gå direkte til

Kompetansebyggeren Vestfold tilbyr "Byggdrifterfaget" på nett, som er et nytt fag for vaktmestere og de som drifter bygg og eiendom
Vaktmester styrer ventilasjonsanlegg

       

Informasjon, priser og påmelding

Vi har fleksibel oppstart av kurset. Ved felles påmelding av flere fra samme virksomhet kan vi avtale oppstart når som helst på året med grupper. Enkeltvise påmeldinger starter vi to ganger i året, januar og august.

Ved å trykke på knappen «informasjon, priser og påmeldingsskjema» finner du påmeldingsskjema. Dette må fylles ut og returneres oss. Du vil da bli registrert og deretter bli kontaktet av en av våre instruktører for oppstart.

Start Fortløpende oppstart individuelt eller gruppevis
Tid

Går over 1 år

Slutt Eksamen ett år etter oppstart, juni og desember.
Sted Hjemme eller på jobb. Du trenger tilgang til pc

Priser og påmeldingsskjema

Dine jobbmuligheter

Du vil kunne jobbe som vaktmester eller drifter av både private og offentlige eide bygg og anlegg. 

Opplæringsløp

Etter påmelding vil du bli kontaktet av våre instruktører/lærere for å avtale oppstart. Dette vil kunne skje ved en felles eller individuell oppstartssamling enten på nett eller fysisk samling. Hensikten er å bli kjent med hverandre og med E-læringskonseptet slik at deltakerne blir mest mulig selvgående. Etter oppstart vil opplæringen, veiledning og oppfølging i all vesentlighet skje på nettet. Det vil bli avholdt felles samlinger fysisk eller på nett etter behov. Dette for å skape samarbeidsrelasjoner mellom deltakerne, noe som gjør undervisningen og opplæringen mer spennende og interessant for deltakerne. SAMMEN for Byggdriftere!

E-læringen vil bestå av følgende moduler:

1. Overordnet styring og regelverk

2. Elektro

3. VVS (Ventilasjon, varme og sanitær)

4. Bygnigsteknikk

Slik jobber vi

E-læringen vil knytte teori til relevant praksis. Arbeidsplassen som læringsarena vil derfor stå sentralt i utdanningen.

Vi vil følge den enkelte tett opp under hele løpet. Vi har erfaring med at dette er avgjørende og en suksessfaktor for et godt resultat for både e-læring og all annen læring. Ved tett oppfølging sikrer vi mulighet for å justere didaktikken hele veien. Vi tilstreber rask respons ved spørsmål og henvendelser.

Praksis 

For å avlegge den praktiske prøven (fagprøven) må du ha 5 års relevant praksis. Dette gjelder for alle praksiskandidater. Du kan få fradrag i praksistiden hvis du har gjennomført videregående skle fra tidligere.

Eksamen

Alle deltakerne har status som praksiskandidater og har selv ansvar for å melde seg opp til den eksamen. Eksamen gjennomføres i den enkeltes hjemstedsfylke, og er en 5 timers skriftlig yrkesteoretisk eksamen. Denne eksamen avholdes to ganger i året, juni og desember. Alle deltakerne får nødvendig hjelp til å melde seg opp til eksamen av våre instruktører. Vi avholder derfor en frivillig avsluttende samling hvor man forbereder deltakerne til yrkesteorieksamen i faget.

Video

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?