Elektriker

Gå direkte til

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi.
Elever som legger opp strøm innvendig

Informasjon, pris og påmeldingsskjema

Start August
Tid

3 dager i uka på kveldstid over 1 år (eventuelt 2 kvelder og 1 dag) fra kl 1700-2030

Slutt Juni
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

(Prisen på vg1 og vg2 er kr 68.000,-. Ønsker eller trenger du restteori på vg3, vil dette koste kr 18.900,- i tillegg).

 Priser og Påmeldingsskjema

Opplæringen er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse.
Bokliste for studiet finner du her.

Jobbmuligheter

Du får kvalifikasjoner til å arbeide på blant annet på disse områdene:

  • boliger og bygninger
  • steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet
  • offentlig virksomhet
  • industri, landbruk og skip
  • olje- og gassinstallasjoner
  • alarm- og sikkerhetsanlegg


Opplæringsløpet

Vi gir opplæring i programfag på VG1 elektro og VG2 el-energi. Du kan også få opplæring som fører deg fram til eksamen i restteorien, VG3.

Slik jobber vi

Lite lærerstyrt tavleundervisning. Mye elevstyrt gruppejobbing preget av samarbeid, god kommunikasjon, delingskultur, trygghet, respekt, tillit og effektiv jobbing. Teori og praksis går hånd i hånd.  Det legges vekt på at elevene utvikler sosiale, kommunikative og samarbeids-ferdigheter. De lærer av hverandre både med hensyn til praksis og teori. Et trygt og godt klassemiljø er en forutsetning for et godt læringsmiljø. Resultatet av dette er fornøyde elever, lite frafall og alle består!

Alle bruker PC, Word og excel. 

 

Praksis 

Du må selv skaffe deg praksis enten som praksiskandidat eller voksen lærling. Vi gir deg veiledning for at du enklest skal velge den veien som passer best for din livssituasjon.

 

Eksamen

Rettselever:

Fylkesgitt praksiseksamen VG2

Sentralgitt teori eksamen VG2

Sentralgitt teori eksamen VG3

 

Privatister:        

Sentralgitt teorieksamen VG2

Sentralgitt teorieksamen VG3

Se video

url

 

Ta kontakt med vårt servicekontor for mer informasjon på

Telefon: 33309300, eller  e-post: post@kompetansebyggeren.no

Publisert: 22.11.2017

Oppdatert: 27.02.2018