Fotterapeut

Gå direkte til

Fotterapeuten jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. En av de viktigste oppgavene til fotterapeuten er å finne årsaken til problemer og lidelser. Sko og skoveiledning er en viktig del av arbeidet. Opplæringstilbudet er et av svært få i Norge!
Praksis i egen fotterapiklinikk

Praktisk informasjon

Start Oppstart januar 2019
Tid

Undervisning 4 dager per uke på dagtid fra januar 2019

Slutt Avsluttende eksamen i juni 2020 (Vg3)
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

 

Dine jobbmuligheter

•Private klinikker/egen praksis

•Sykehus og sykehjem/aldershjem

•Hjemmetjenesten

•Skolehelsetjenesten

•Idrett

•Bedriftshelsetjeneste

•Velværesalonger

Opplæringsløp

Vi gir opplæring i det som skal til for å bli fotterapeut:

•Vg1 Helse- og sosialfag

•Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk

•Vg3 Fotterapi

•Praksis i egen klinikk på skolen

•Yrkesfaglige fellesfag (hvis behov)

  • Oppstart januar 2019. Opplæringen foregår over ett og et halvt år med undervisning fire dager i uka fra januar 2019. Programfagene er Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling samt Yrkesutøvelse.
  • VG1 gjennomføres vår 19 med avsluttende standpunktkarakterer i juni.
  • VG2 har oppstart august 19 og avsluttes med eksamen i desember.
  • VG3 har oppstart januar 20 og avsluttes med eksamen i juni.
  • Dersom du fullfører og består, kan du søke om autorisasjon ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Slik jobber vi

Vi bruker ulike opplæringsmetoder som teoriundervisning, gruppearbeid, interaktivt læring og praktisk arbeid i skolens klinikk. Det legges vekt på at teori og praksis går "hånd i hånd".

Praksis

Du får all praksis du trenger i undervisningsløpet gjennom arbeid i skolens klinikk. Her får du god trening i å drifte en klinikk, samhandle med andre og kommunisere med pasienter.

Eksamen

Opplæringsløpet avsluttes med eksamen i hvert semester. Det vil være en tverrfaglig eksamen i desember og en i juni.

Video

Ta kontakt med vårt servicekontor på telefon: 33 30 93 00, eller e-post: post@kompetansebyggeren.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?