Helsesekretær

Gå direkte til

Helsesekretærutdanningen hos oss er et komprimert videregående løp som gir formell kompetanse til å søke autorisasjon som godkjent helsesekretær (helsepersonell i Norge må ha norsk autorisasjon eller lisens).

Informasjon, priser og påmelding

Start Januar og august
Tid

3 dager i uka på dagtid over ett år. Undervisningstiden er fra kl 0820 - 1450.

Slutt Eksamen ett år etter oppstart i juni og desember, er det vanligste løpet.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Priser og påmeldingsskjema

 

Dine jobbmuligheter 

•legekontor

•Ulike avdelinger ved sykehus

•Kommunale og private bedriftshelsetjenester

•I ulike kommunale tjenester

Opplæringsløp

Vanlig komprimert løp mot helsesekretær her ved Kompetansebyggeren betyr at du tar programfagene Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling samt Yrkesutøvelse på Vg1 og Vg2-nivå på 1/2 år (ett semester).Dette gir grunnlag for å søke seg videre til Tannhelsesekretær (Vg3) ved Sandefjord vgs eller Apotek (Vg3) ved Nøtterøy vgs.

Videre må du ha fellesdagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og yrkesfaglig fordypning (YFF), hvor du fordyper deg i spesielle områder. (Unntak fra fellesfag ved lengre arbeidserfaring eller tideligere videregående skolegang).

Vg3 Helsesekretær med programfagene Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling samt Yrkesutøvelse tas over ett semester (1/2 år).

Slik jobber vi

Vi benytter ulike opplæringsmetoder som blant annet vanlig undervisning, prosjektarbeid, gruppearbeid og praktisk arbeid i eget praksisrom/laboratorium, hvor du får dekket de obligatoriske praksistimene du trenger.

Praksis

 Praksis/hospitering utover tilbud ved skolen må du selv ordne.

Eksamen

Hvor mange eksamener du må ta er avhengig av hvilken status du har. Med dette menes om du er elev med voksenrett (ikke fullført tidligere videregående skole) eller privatist (kjøper deg opplæring for egen regning).

Er du elev skal du ha en tverrfaglig eksamen på Vg1/Vg2 og Vg3.

Er du privatist skal du i tillegg til tverrfaglig eksamen også ha avsluttende eksamener i hvert av de tre programfagene, 3 på hvert nivå (3 på Vg1, 3 på Vg2 og 3 på Vg3).

Video

 

Ta kontakt med vårt servicekontor for mer informasjon på

Telefon: 33309300 eller på e-post: post@kompetansebyggeren.no

Publisert: 27.11.2017

Oppdatert: 28.02.2018