Kontor- og administrasjonsmedarbeider

Gå direkte til

Denne utdanningen har som mål å gi deg kompetanse innen de fagområdene som du til daglig jobber med eller har lyst til å jobbe med i framtiden. Kurset dekker kravene til yrkesteorien på vei frem til fagbrev.

Informasjon, priser og påmelding

Start

August for elever (de med voksenrett).

Januar for lærlinger og praksiskandidater.

Fortløpende oppstart for praksiskandidater som kun skal ha nettskole.

Tid

Undervisning 2 dager i uka for elever over ett år. Undervisningstid er fra kl 0820-1520.

Undervisning 1 dag i uka for lærlinger over ett eller et halvt år, samt veiledning på nettskolen.

Slutt Eksamen ett år etter oppstart, juni og desember.
Sted Nordbyen 40 i Tønsberg (på Korten).

Priser og påmeldingsskjema

 

Dine jobbmuligheter

Kontor- og administrasjonsmedarbeideren jobber både innen privat- og offentlig sektor med oppgaver som:

•sentralbord og resepsjon

•økonomi og andre merkantile oppgaver

•saksbehandling

•arkivering

•sekretærfunksjoner

Opplæringens innhold

Kontorservice

Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling. Hovedområdet omfatter også kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten og kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice. Regelverk som regulerer arbeidsforhold og helse, miljø og sikkerhet og håndtering av endring og utvikling i organisasjonen er en del av hovedområdet.

IKT-tjenester (informasjons- og kommunikasjonsteknologitjenester)

Hovedområdet omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. I tillegg inngår sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Hovedområdet omfatter veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette.

Økonomi

Hovedområdet omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Bruk av økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid inngår i hovedområdet.

Slik jobber vi

Undervisning 1-2 ganger i uka avhengig om du er elev, lærling eller praksiskandidat. Du vil få utfordringer gjennom praktiske oppgaver du skal løse hjemme og på arbeidsplassen. Arbeidsplassen som læringsarena står sentralt i kurset, og vi legger stor vekt på at teorien kan omsettes i praktisk handling. Vi trener også på den eksamensformen du skal gjennom slik at du er godt forberedt.

Praksis

For de som allerede har jobb innen dette feltet vil som nevnt bruke arbeidsplassen som læringsarena i stor grad. For de andre er det ikke krav til praksis, men det er en stor fordel og kunne ha kontakt med en virksomhet man kan spørre og hente eksempler fra. Dette må deltakerne selv stå ansvarlig for.

Eksamen

Eksamen er 5 timers skriftlig og teverrfaglig. Med det menes at man kan få utfordringer fra de tre områdene Kontorservice, IKT og Økonomi. Fagkoden er KAD3102 og er en sentralgitt eksamen. Man melder seg selv opp til denne eksamen i januar for juni-eksamen, og i september for desember-eksamen.

 

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon på tlf: 33 30 93 00

eller på e-post: Kbv@vfk.no

Publisert: 27.11.2017

Oppdatert: 28.02.2018