Kontor- og administrasjonsfaget (Nettskole)

Gå direkte til

Denne utdanningen har som mål å gi deg formalkompetanse innen det fagområdet som du til daglig jobber med eller har lyst til å jobbe med i framtiden. Kurset dekker kravene til yrkesteorien på vei frem til fagbrev, og er et nettbasert studium.
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Praktisk informasjon

Start

Fortløpende oppstart for praksiskandidater hele året. Etter innsendt påmelding får du umiddelbart tilgang til nettskolen.

Tid

Normaltid er ett år. Har du mye praksis er det mulighet for å ta det på 1/2 år. Trenger du mer tid er det også mulighet for å bruke 1 1/2 år.

Slutt Eksamen er normalt ett år etter oppstart. Eksamen avholdes juni og desember hvert år.
Sted Vi holder til i Nordbyen 40, 3111 Tønsberg, men du kan ta nettstudiet hvor som helst i landet.

Søknadsskjema/Påmelding

 

Dine jobbmuligheter

Kontor- og administrasjonsmedarbeideren jobber både innen privat- og offentlig sektor med oppgaver som:

•sentralbord og resepsjon

•økonomi og andre merkantile oppgaver

•saksbehandling

•arkivering

•sekretærfunksjoner

Opplæringens innhold

Innholdet består av 3 hovedområder:

1. Kontorservice

Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling. Hovedområdet omfatter også kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten og kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice. Regelverk som regulerer arbeidsforhold og helse, miljø og sikkerhet og håndtering av endring og utvikling i organisasjonen er en del av hovedområdet.

2. IKT-tjenester (informasjons- og kommunikasjonsteknologitjenester)

Hovedområdet omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. I tillegg inngår sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Hovedområdet omfatter veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette.

3. Økonomi

Hovedområdet omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Bruk av økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid inngår i hovedområdet.

Slik jobber vi

Du vil få utfordringer gjennom både teoretiske og praktiske oppgaver du skal løse hjemme og på arbeidsplassen. Arbeidsplassen som læringsarena står sentralt i kurset, og vi legger stor vekt på at teorien kan omsettes i praktisk handling. Vi trener også på den eksamensformen du skal gjennom slik at du er godt forberedt. Det er innsendingsoppgaver knyttet til hvert tema som du får tilbakemeldinger på i den hensikt å forberede deg best mulig på eksamen.

Praksis

For de som allerede har jobb innen dette feltet vil som nevnt bruke arbeidsplassen som læringsarena i stor grad. For de andre er det ikke krav til praksis, men det er en stor fordel og kunne ha kontakt med en virksomhet man kan spørre og hente eksempler fra. Dette må deltakerne selv stå ansvarlig for.

 

Eksamen

Eksamen er 5 timers skriftlig og tverrfaglig. Med det menes at man kan få utfordringer fra de tre områdene Kontorservice, IKT og Økonomi. Fagkoden er KAD3102 og er en sentralgitt eksamen. Man melder seg selv opp til denne eksamen i januar for juni-eksamen, og i september for desember-eksamen.

Oppmelding for eksamen i juni skjer i januar på www.privatistweb.no

Oppmelding til eksamen i desember skjer i september på www.privatistweb.no

Kontaktinfo

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon på tlf: 33 30 93 00 

eller på e-post: Kbv@vfk.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?