Renholdsfaget

Gå direkte til

Fagbrev som renholdsoperatør gir muligheter for fast jobb innen både offentlig og privat sektor. Profesjonelt renhold er viktig for alle brukere av både nye og eldre bygg.

Praktisk informasjon

For deg med erfaring fra yrket og som ønsker et fagbrev.

Start Januar
Tid

1 kveld i uka over ett år. Undervisningstiden er fra kl 1630-2000.

Slutt Eksamen i desember ett år etter oppstart.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

 

Dine jobbmuligheter

Renholdsoperatører jobber med renhold i alle type bygg, både offentlige og privat eide.

 • skoler
 • barnehager
 • idrettsanlegg
 • kulturbygg
 • sykehus
 • alders- og sykehjem
 • hoteller
 • butikker og kjøpesentra
 • verksteder
 • byggeplasser
 • ulike transportmidler som biler, buss, tog, fly og skip

Opplæringsløp

I løpet av året skal du gjennom både grunnleggende renholdsopplæring og modulene som kreves for å kunne ta fagbrev. Etter avlagt og bestått teorieksamen kan du melde deg opp til den praktiske fagprøven som avlegges på egen arbeidsplass. Under teorikurset brukes også arbeidsplassen din som en viktig læringsarena som du henter eksempler fra.

Innholdet i opplæringen som det fokuseres på er

 • Rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, gulv og inventar
 • Valg og bruk av riktige kjemikalier
 • Valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring, og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
 • Service, kundebehandling og kommunikasjon
 • Kalkulasjon og planlegging
 • Bruk av IKT-verktøy

Slik jobber vi

I undervisningen kombineres ulike metoder som gruppearbeid, oppgaveløsning, diskusjoner og arbeid individuelt.

I tilleg til undervisning en kveld i uka må det påregnes å jobbe med oppgaver mellom samlingene som ofte tar utgangspunkt i arbeidsplassen din.

Praksis

Du bør være i jobb innen renholdsyrket. For å kunne ta den praktiske fagprøven må du ha minimum 5 års praksis, men for å ta teorieksamen trenger du ikke dette. Det er likevel en forutsetning og en stor fordel om du har noen års praksis.

Eksamen

Kurset avsluttes med en 5 timers tverrfaglig skriftlig eksamen. Det forutsettes derfor at du kan skrive en eksamenbevsarelse på norsk.

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen med fagkoden RHO3102. Dette gjøres i september, og du får hjelp til dette av kursleder og instruktør. 

Ta kontakt med vårt servicekontor for mer informasjon på tlf: 33 30 90 00 eller på e-post: kbv@vfk.no