Salgsmedarbeider

Gå direkte til

Å jobbe som salgsmedarbeider byr på varierte og spennende arbeidsoppgaver enten du jobber i butikk, med netthandel, for en produsent eller et mellomledd i varehandelen. Fagbrev i salgsfaget gir deg en helhetsforståelse og andre forutsetninger for å gjøre en god jobb.

Informasjon, priser og påmelding

For å være elev må du i god tid før oppstart søke om voksenrett hos Vestfold Fylkeskommune via www.vigo.no. Alle andre blir privatist/praksiskandidat eller lærling.

Start

Elever (de med voksenrett) starter i august. 

Lærlinger og praksiskandidater kan starte i august og januar.          

Praksiskandidater som kun skal ha nettskole kan starte fortløpende.

Tid

Elever har undervisning 2 dager i uka over ett år på dagtid.                              

Lærlinger og praksiskandidater har undervisning 1 dag uka over ett år.

Undervisningstiden er fra kl 0820 - 1450.

Slutt

Elever med Vg1 avslutter med standpunktkarakterer i desember.

Elever med Vg2 avslutter med standpunktkarakterer og eksamen i juni.

Lærlinger med Vg3 avslutter med eksamen i juni eller desember

Praksiskandidater med Vg3 avslutter med eksamen i juni eller desember. 

Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Priser og påmeldingsskjema

 

Dine jobbmuligheter

En salgsmedarbeider kan jobbe i alle ledd innenfor varehandelen, fra produksjonsleddet via ulike mellomledd til detaljistleddet (butikk). I tillegg kan salg med netthandel også være en spennende jobb. Du vil kunne jobbe med produkter og tjenester for både private og offentlige virksomheter. Arbeidsoppgaver som markedsføring, service, salg og økonomi vil være sentralt, og du vil være virksomhetens ansikt utad i mange sammenhenger.

Du må derfor like å jobbe med kunder og bør ha en serviceinnstilt holdning.

Opplæringsløp

Gjennom opplæringen vil du få kompetanse innen temaer som

  • Markedsføring
  • Service og kundebehandling
  • Salgsplanlegging, salgsgjennomføring og salgsoppfølging
  • Adminstrative oppgaver (Planlegging, HMS, Rapportering og bruk av IKT) 
  • Økonomi og lønnsomhetsvurderinger

Det legges opp til i særlig grad å kunne bruke teorien i praksis. Derfor vil praktiske oppgaver ha en sentral plass i kurset.

For de som trenger fellesfag (elever som ikke har dette fra videregående skole tidligere) kommer disse i tillegg.

Slik jobber vi

Elever som har undervisning 2 dager i uka forbereder deg til eksamen som skoleelev og den eksamen som disse skal ha på Vg2 (ingen eksamen på Vg1, kun standpunktkarakter).  

Praksiskandidater/Lærlinger har noe færre undervisningsdager (1 dag i uka og eventuelt veiledning i tillegg) og skal opp til en annen eksamen (5 timers tverrfaglig skriftlig). Her vil praktisk erfaring bli benyttet i stor grad og arbeidsplassen som læringsarena ha en viktig rolle.

Eksamensformen blir dermed styrende for undervisningsopplegget slik at du skal være best mulig forberedt til å bestå.

Praksis

Det er ingen praksiskrav for elever og teorieksamen. For å gå opp til den praktiske fagprøven kreves imidlertid praksis enten som voksenlærling (minimum 2 år) eller gjennom ordinær jobb (minimum 5 år).

Praksiskandidater må dokumentere minimum 5 års relevant praksis før de kan avlegge den praktiske fagprøven. Ingen praksiskrav for å avlegge eksamen i yrkesteorien.

Eksamen

Elever på Vg1 avslutter med kun standpunktkarakterer.

Elever på Vg2 avslutter med en to-dagers eksamen (SSS2004), hvorav den første dagen er en forberedelsesdag til dagen etter. Her vil du få teoretiske oppgaver samt en presentasjons-oppgave.

Praksiskandidater/Lærlinger avslutter med en 5 timers skriftlig eksamen (SLG3102). Fokuset vil her være å vise at du kan omsette teorien i praktiske eksempler. Du vil selv være ansvarlig for oppmeldingen til denne eksamen som skjer i god tid før selve eksamen. Dette vil fagansvarlig minne deg på og kunne hjelpe deg med.

 

Ta kontakt med vårt servicekontor for mer informasjon på

tlf. 33 30 93 00, eller på e-post: post@kompetansebyggeren.no

Publisert: 27.11.2017

Oppdatert: 09.03.2018