Salgsfaget (Nettskole)

Gå direkte til

Å jobbe som salgsmedarbeider byr på varierte og spennende arbeidsoppgaver enten du jobber i butikk, med netthandel, for en produsent eller et mellomledd i varehandelen. Fagbrev i salgsfaget gir deg en helhetsforståelse og andre forutsetninger for å gjøre en god jobb. Din verdi som arbeidstaker og som ansatt i virksomheten øker betydelig! Her kan du ta fagbrev på nettet!
Serviceholdning, kundebehandling og produktkunnskap er viktig kompetanse for en salgsmedarbeider

Informasjon, priser og påmelding

 

Start

Du kan melde deg på og starte på nettskolen fortløpende gjennom hele året.

Tid

Normaltid er ett år. Har du mye praksis er det mulighet for å ta det på 1/2 år. Trenger du mer tid er det også mulighet for å bruke 1 1/2 år. 

Slutt

Eksamen er normalt ett år etter oppstart. Eksamen avholdes juni og desember hvert år.

Sted Vi holder til i Nordbyen 40, 3111 Tønsberg, men du kan ta nettskolen uavhengig av hvor du bor i landet.

Søknadsskjema/Påmelding

 

Dine jobbmuligheter

En salgsmedarbeider kan jobbe i alle ledd innenfor varehandelen, fra produksjonsleddet via ulike mellomledd til detaljistleddet (butikk). I tillegg kan salg med netthandel også være en spennende jobb. Du vil kunne jobbe med produkter og tjenester for både private og offentlige virksomheter. Arbeidsoppgaver som markedsføring, service, salg og økonomi vil være sentralt, og du vil være virksomhetens ansikt utad i mange sammenhenger.

Du må derfor like å jobbe med kunder og bør ha en serviceinnstilt holdning.

Opplæringsløp

Innholdet på nettskolen er delt opp i 5 hovedtemaer:

1. Markedsføring

2. Service og kundebehandling

3. Salgsplanlegging, salgsgjennomføring og salgsoppfølging

4. Adminstrative oppgaver (Planlegging, HMS, Rapportering og bruk av IKT) 

5. Økonomi og lønnsomhetsvurderinger

I tillegg er det en eksamenstreningmodul med tidligere gitte eksamensoppgaver.

Det legges opp til i særlig grad å kunne bruke teorien i praksis. Derfor vil praktiske oppgaver ha en sentral plass i kurset.

 

Slik jobber vi

Du vil få utfordringer gjennom både teoretiske og praktiske oppgaver du skal løse hjemme og på arbeidsplassen. Arbeidsplassen som læringsarena står sentralt i kurset, og vi legger stor vekt på at teorien kan omsettes i praktisk handling. Vi trener også på den eksamensformen du skal gjennom slik at du er godt forberedt. Det er innsendingsoppgaver knyttet til hvert tema som du får tilbakemeldinger på i den hensikt å forberede deg best mulig på eksamen.

Eksamensformen blir dermed styrende for undervisningsopplegget slik at du skal være best mulig forberedt til å bestå.

Praksis

Det er Ingen praksiskrav for å avlegge teoretisk eksamen i yrkesteorien, som dette kurset har som mål å ta deg gjennom.

Praksiskandidater må imidlertid dokumentere minimum 5 års relevant praksis før de kan avlegge den praktiske fagprøven.

Eksamen

Praksiskandidater melder seg opp og gjennomfører en 5 timers skriftlig eksamen (SLG3102). Du vil selv være ansvarlig for oppmeldingen til denne eksamen som skjer i god tid før selve eksamen. Du melder deg opp og gjennomfører eksamen i ditt hjemstedsfylke.

Oppmelding for eksamen i juni skjer i januar på www.privatistweb.no

Oppmelding til eksamen i desember skjer i september på www.privatistweb.no

Fokuset vil her være å vise at du kan omsette teorien i praktiske eksempler.  Dette vil fagansvarlig minne deg på og kunne hjelpe deg med.

Kontaktinfo

Ta kontakt med vårt servicekontor for mer informasjon på

tlf. 33 30 93 00, eller på e-post: post@kompetansebyggeren.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?