Service og samferdsel (vg1)

Gå direkte til

Går du service og samferdsel vil du senere kunne være bedriftens ansikt utad, og du bør derfor være både utadvendt, serviceinnstilt og løsningsorientert. Yrkesmulighetene er mange!

Informasjon, priser og påmelding

Start August hvert år
Tid Undervisning 2 ganger i uka  
Slutt Desember samme år
Sted Nordbyen 40, Tønsberg

Pris og påmelding

 

Dine jobbmuligheter

Utdanningsprogrammet service og samferdsel vg1 kan føre fram til fagbrev i mange yrker innen servicebransjen. Går du service og samferdsel, vil du senere kunne være bedriftens ansikt utad og du bør derfor være både utadvendt, serviceinnstilt og løsningsorientert. I tillegg må du også ha respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer.

 

Opplæringsløpet

Veien til fagbrev kan gjennomføres på to måter. Den ene måten er som elev, mens den andre er som praksiskandidat eller lærling. Å være elev krever at du har fått voksenrett av fylkeskommunen, eller at Nav betaler for opplæringen. Vi veileder deg gjerne slik at du kan finne ut hva som er mulig for deg.

For deg som blir elev, kan vi tilby følgende:

vg1 – service- og samferdsel høsthalvåret. Her får du undervisning i programfagene:

  • Administrasjon og økonomi
  • Markedsføring og salg
  • Sikkerhet og transport

I tillegg jobber du med faget yrkesfaglig fordypning som gir deg innsikt og praktisk erfaring med en virksomhet innen servicenæringen du har interesse for.

Etter gjennomført vg1 service og samferdsel kan du gå videre på enten:

vg2 – transport og logistikk vårhalvåret, eller

vg2 – salg, service og sikkerhet vårhalvåret

For deg som velger å gå som praksiskandidat eller lærling, kan vi tilby:

vg3 – yrkesteori innen fagene kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget eller sikkerhetsfaget

 

Slik jobber vi

Lærere med lang erfaring fra bransjen kombinerer ulike undervisningsmetoder og følger hver enkelt tett opp gjennom hele opplæringsløpet.

Når du har gjennomført og bestått vg1 service- og samferdsel, er du kvalifisert for å gå videre på vg2. Dersom du også skal ha fellesfag, kommer disse i tillegg.

 

Praksis

Det kreves ingen praksis som elev for å ta vg1 service og samferdsel. Du må imidlertid selv skaffe deg tilstrekkelig praksis før du avlegger den praktiske fagprøven. Hvor lang praksis du må ha avhenger av dine tidligere erfaringer i arbeidslivet. Vi hjelper deg med å finne ut av dette. Ved å gjennomføre alle programfagene inkludert YFF og fellesfag, vil du kunne få 1 års fratrekk fra praksiskravet ved oppmelding til fagprøve.

 

Eksamen

Vg1 Service og samferdsel avsluttes med standpunktkarakter i desember. Det er ingen eksamen for elever. Er du privatist må du opp til skriftlig eksamen i alle tre programfagene, samt en tverrfaglig skriftlig eksamen.

Opplæringen du får hos oss dekker kravene til yrkesteorien på vei frem til fagbrev.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon på telefon 33309300 eller send oss en mail: post@kompetansebyggeren.no

Publisert: 08.03.2018

Oppdatert: 14.03.2018