Sikkerhetsmedarbeider (Vekter)

Gå direkte til

Med fagbrev i Sikkerhetsfaget kan du jobbe som vekter eller med HMS-oppgaver i private og offentlige virksomheter.

Informasjon, priser og påmelding

Start Januar og August
Tid Undervisning 1-2 dager i uka (avhengig av din bakgrunn)
Slutt Juni og desember (avhengig av oppstart). Privatisteksamen.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg

Priser og påmeldingsskjema

Dine jobbmuligheter

Du har mange muligheter innen med fagbrev i Sikkerhetsfaget. Vekterbransjen er i vekst og der vil du være attraktiv som sikkerhetsmedarbeider. Du kan også jobbe med HMS og sikkerhet i private virksomheter som har egne avdelinger for dette. Det samme gjelder innenfor offentlig sektor. En sikkerhetsmedarbeider jobber blant annet med sikkerhet ved

  • Flyplasser
  • Kjøpesentra
  • Bysentra
  • Ved større arrangementer som konserter og andre tilstelninger
  • Offentlige bygg
  • Utstillinger

Opplæringsløp

Som elev uten praksis tar du først Vg1 og Vg2 på ett år. Du følger undervisning to dager i uka.

Som praksiskandidat (du har praksis i minimum 3 år) følger du undervisning på Vg2 og tar deretter Vg3 via vår nettskole. Avsluttes med Vg3-eksamen.

Som lærling følger du undervisning en dag i uka gjennom vårsemesteret, og deretter nettskole Vg3 med veiledning på høstsemesteret. Eksamen i desember.

Slik jobber vi

I undervisningen legges det opp til teorigjennomgang og trening på å omsette teorien i praktisk handling. Bruk av eksempler fra arbeidslivet og din egen arbeidsplass (eller fra en virksomhet du kjenner til) har en sentral plass i opplæringen. Vekselvis individuelt arbeid og gruppearbeid. På nettskolen jobbes det mer individuelt med god veiledning frem mot eksamen.

Praksis

Du må selv skaffe deg nødvendig praksis ved å ta kontakt med virksomhet du kan spørre og hente eksempler fra.

Eksamen

Som elev avslutter du med en to-dagers tverrfaglig eksamen etter Vg2. Kun standpunkt etter Vg1 på høsten. Du får også tilbud om å melde deg opp til Vg3-eksamen. Denne eksamen må alle ha før de kan avlegge den praktiske fagprøven og motta fagbrevet.

Som praksiskandidat/privatist/Lærling melder du deg opp til Vg3-eksamen. Dette er en 5 timers skriftlig eksamen. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til denne, men vi hjelper deg gjerne.

 

Ta kontakt med vårt servicekontor for nærmere informasjon på

telefon: 33309300 eller e-post: post@kompetansebyggeren.no

Publisert: 27.11.2017

Oppdatert: 09.03.2018