Opplæringstilbud studiekompetanse

Gå direkte til

Vi har tilbud innen både generell og spesiell studiekompetanse. Du kan velge mellom skole på dagtid eller kveldstid. Vi tilbyr hel- og halvårskurs.

Dagtid

For deg som trenger generell studiekompetanse eller vil forbedre karakterene dine. Du kan ta hele kurset eller enkeltfag som elev eller privatist.

 
Fag Timer   Pris
Norsk  235  22 900,-
Engelsk  135  13 200,-
Matematikk 1P-Y og 2P-Y*  200  19 500,-
Naturfag  135  13 200,-
Historie  135  13 200,-
Samfunnsfag    65    6 900,-
Makspris skoleåret 18/19    61 500,-

 

Start August.
Tid Følger timeplanen.
Slutt Juni.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).


 Informasjon, priser og påmeldingsskjema

 

Kveldstid

For deg som trenger generell studiekompetanse eller vil forbedre karakterene dine. Du kan ta hele kurset eller enkeltfag som elev eller privatist.

 
FagTimer   Pris
Norsk 143 18 900,-
Engelsk   89 12 100,-
Matematikk 1P-Y og 2P-Y* 143 18 900,-
Naturfag   89 12 100,-
Historie   89 12 100,-
Samfunnsfag   38   5 200,-
Makspris skoleåret 18/19   55 900,-

 

Start August.
Tid Følger timeplanen.
Slutt Juni.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg.

 
 Informasjon, priser og påmeldingsskjema

 

Halvårskurs fra januar

For deg som trenger generell studiekompetanse eller vil forbedre karakterene dine. Du kan ta hele kurset eller enkeltfag som elev eller privatist.

 
 FagTimer   Pris
Norsk 143 18 900,-
Engelsk   89 12 100,-
Matematikk 1P-Y og 2P-Y* 143 18 900,-
Naturfag   89 12 100,-
Historie   89 12 100,-
Samfunnsfag   38   5 200,-
Matematikk R2 128 16 300,-

 

Start Januar
Tid

Følger timeplanen.

Norsk, engelsk, naturfag og historie går på dagtid, og matematikk og samfunnsfag på kveldstid.

Slutt Juni.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg.


Informasjon, priser og påmeldingsskjema

Spesiell studiekompetanse

For deg som trenger spesiell studiekompetanse for å komme inn på ønsket studium, eller vil forbedre karakterene dine som elev eller privatist.

 
 Fag Timer   Pris
Matematikk R1 (høst)  132  16 300,-
Matematikk R2 (vår)  128  16 300,-
Fysikk 1 (helårskurs)  128  16 300,-
Kjemi 1 (helårskurs)  128  16 300,-
Makspris skoleåret 18/19    42 500,-

 

Start August. Matematikk R2 starter i januar.
Tid Følger timeplanen på kveldstid.
Slutt Matematikk R1 avsluttes desember, Matematikk R2, Kjemi og Fysikk avsluttes juni.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Informasjon, priser og påmeldingsskjema

* Matematikk 1P-Y og 2P-Y

KBV tilbyr matematikk 1P-Y og 2P-Y, som tilfredsstiller kravet til generell studiekompetanse.

Dersom du tidligere har fulgt opplæring i P matematikk, ikke P-Y, og strøket eller skal forbedre karakterer, må du være klar over at vekting av årstimer/uketimer er ulikt for disse to tilbudene, og derfor ikke kan erstattes fag for fag.

Kombinasjoner som gir generell studiekompetanse;
1P-Y og 2P-Y
1P og 2P
1P og 2P-Y


Nyttig informasjon

Bokliste

Timeplan (via WebUntis) ligger her. 

Kursene er godkjent av Lånekassen

For voksne er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta bare 6 fag: norsk, engelsk,historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag. For å komme inn på høyskole med bare disse fagene må du fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak, og du må kunne dokumentere 5 år med utdanning, arbeid eller omsorg for egne barn. Du kan lese om disse kravene og unntakene på hjemmesidene til Samordna opptak her, se 23/5 regelen. Du er selv ansvarlig for å dokumentere disse 5 årene når du søker høyskole/universitet.

Er du usikker på hvilke muligheter du har for å oppnå studiekompetanse eller hvilke fag du trenger? Ta kontakt med oss så finner vi ut av det.

Maksprisene gjelder kun for skoleåret 2018/2019 og kan ikke overføres til neste skoleår. Ellers gjelder prisene fag for fag slik det fremgår i listen ovenfor. Vi har fortløpende opptak så lenge det er plass, og det er ingen påmeldingsfrist.

 

Se video

Publisert: 05.10.2017

Oppdatert: 21.03.2018